Парламентський Комітет з питань фінансів і банківської діяльності пропонує внести зміни до Закону "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо механізму застосування податкового компромісу, який буде регулюватися цим законом.

За ініціативою контролюючого органу або платника податків, зазначили члени Комітету, може бути застосована процедура податкового компромісу, яка полягає у можливості покращення фінансового стану платника податків та відновлення його платоспроможності. Вбачається її проводити шляхом: розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу такого платника податків, за умови надання ним достатніх доказів щодо загрози банкрутства підприємства та/або подальшого накопичення податкового боргу; задоволення частини скарги платника податків в межах апеляційної процедури під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.

За словами голови Комітету Сергія Буряка, підставою для прийняття рішення щодо податкового компромісу є наявність у податкового органу таких фактів та доказів, по суті скарги або заяви, на розстрочення (відстрочення) платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковий компроміс приведе до більш швидкого та/або більш повного погашення податкового зобов'язання або податкового боргу.

Податковий компроміс не може бути застосовано без письмового обґрунтування доцільності його використання процедури. Якщо платник податків погоджується на застосування податкового компромісу в межах апеляційної процедури, сума податкового зобов'язання, яка визначена умовами податкового компромісу, вважається узгодженою, і не може бути оскаржена у майбутньому. Рішення про податковий компроміс можуть бути скасовані, наголосив С.Буряк, за ініціативою контролюючого органу у разі, коли, зокрема, з'ясувалося, що інформація, надана платником податків при обґрунтуванні доцільності податкового компромісу, виявилася недостовірною, неповною або перекрученою;платник податків порушує умови погашення податкового зобов'язання та або податкового боргу. Порядок застосування цього положення визначається спільним наказом центральних контролюючих органів.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51