У січні – червні 2021 року до Верховної Ради України надійшло 177,3 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що у 2,4 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року та перевищує загальнорічні обсяги кореспонденції, яка надходила до парламенту щорічно впродовж 2000 – 2020 років. З них 112,2 тис. опрацьовано працівниками Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, 5,4 тис. – комітетами Верховної Ради, 2,7 тис. – депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України.

До керівництва парламенту звернулися 572 особи, з них до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова – 265 осіб.

Народним депутатам України у звітному періоді направлено 55 тис. адресованих їм пропозицій, заяв і скарг громадян, що утричі більше, ніж у січні – червні 2020 року.

У першому півріччі 2021 року до парламенту надійшло 19680 колективних звернень, що втричі більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Значну їх кількість становлять масові звернення віруючих Української православної церкви, серед яких колективні звернення, що містять десятки та сотні тисяч підписів громадян, внаслідок чого загальна кількість підписів у колективних зверненнях до Верховної Ради України збільшилася з 321,3 тис. осіб у січні – червні 2020 року до 101,4 млн осіб у січні – червні 2021 року.

У звітному періоді у пошті парламенту збільшилася кількість та питома вага пропозицій, заяв і скарг, надісланих засобами електронного зв’язку: з 25,7 тис., або 46 відсотків загальної кількості кореспонденції Верховної Ради України у січні – червні 2020 року до 87,3 тис., або 49 відсотків у січні – червні 2021 року; надісланих поштою – з 23 тис., або 41 відсотка загальної кількості листів у січні – червні 2020 року до 85,2 тис., або 48 відсотків у січні – червні 2021 року. Проте зменшилася порівняно з першим півріччям 2020 року кількість та питома вага пропозицій, заяв і скарг, одержаних від органів влади: з 2,8 тис., або 5 відсотків загальної кількості у січні – червні 2020 року, до 894, або 1 відсотка у січні – червні 2021 року. З 2 відсотків у січні – червні 2020 року до 1 відсотка у січні – червні 2021 року зменшилася питома вага звернень, надісланих засобами телефонного зв’язку, але при цьому їхня кількість збільшилася з 1169 звернень до 1955. Сталою залишилася питома вага пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли від інших органів, установ та організацій, – 1 відсоток.

У січні – червні 2021 року в системі "Електронні петиції" на офіційному веб-порталі Верховної Ради України громадянами ініційовано 407 (-231) електронних повідомлень, з яких 136 (-58) після їх перевірки на відповідність вимогам до електронної петиції, визначеним законом, Управлінням з питань звернень громадян оприлюднено в якості петицій для збору підписів на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

ідповідно до інформації, наданої секретаріатами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, впродовж звітного періоду до народних депутатів України дев’ятого скликання, їхніх помічників-консультантів у виборчих округах звернулися 180481 виборець, розглянуто 70975 письмових звернень, проведено 14082 особистих прийоми та 14840 зустрічей з виборцями.

Аналіз статистичних даних у розрізі регіонів засвідчив про збільшення кількості пропозицій, заяв і скарг громадян до Верховної Ради України з кожної області України включно зі столицею. Зокрема, найбільше порівняно з січнем – червнем 2020 року збільшилася кількість звернень з м. Києва – 41,8 тис. (+29,2 тис.), Харківської – 17,6 тис. (+11,2 тис.), Дніпропетровської – 12,1 тис. (+9,4 тис.), Сумської – 9 тис. (+7,9 тис.), Полтавської – 8,6 тис. (+7,1 тис.), Донецької – 7,9 тис. (+5,8 тис.), Черкаської – 7,4 тис. (+5,6 тис.), Миколаївської – 5,8 тис. (+5 тис.), Київської – 9,3 тис. (+4,4 тис.), Чернігівської – 5,4 тис. (+4,2 тис.) областей.

Серед авторів звернень, які зазначили своє соціальне становище, переважали заяви та скарги пенсіонерів – 21,9 тис., робітників – 14,2 тис., підприємців – 10,4 тис., здобувачів освіти – 9,7 тис., журналістів – 5,7 тис., безробітних – 6,7 тис., служителів релігійних організацій – 4,4 тис., працівників бюджетної сфери – 4,2 тис., державних службовців – 2,2 тис., пенсіонерів з числа військовослужбовців – 1,3 тис., селян – 1,2 тис. Із загальної кількості громадян, які у своїх зверненнях до парламенту вказали соціальну категорію, 10,5 тис. звернень отримано від осіб з інвалідністю I-III груп, 6,5 тис. –  від дітей, 4,9 тис. – від переселенців або внутрішньо переміщених осіб, 4,7 тис. – від ветеранів праці, 3,9 тис. – від учасників бойових дій, 3,1 тис. – від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 3 тис. – від осіб з інвалідністю внаслідок війни, 2,7 тис. – від учасників АТО/ООС, 2,4 тис. – від учасників війни, 2,2 тис. – від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1,9 тис. – від багатодітних сімей.

У першому півріччі 2021 року у зверненнях громадян до Верховної Ради України порушено майже 304 тис. питань, що у 2,7 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року. З них 139,4 тис., або 46 відсотків становлять питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації, що утричі більше, ніж у першому півріччі 2020 року. Серед звернень даного тематичного спрямування 74,4 тис. склали пропозиції про зміни в правоохоронному законодавстві, 19,1 тис. – скарги на дії працівників правоохоронних органів, слідчих, органів дізнання, тяганину із слідством, 10,6 тис. – працівників органів прокуратури, 10,2 тис. – судові рішення і вироки, тяганину в судах та дії суддів.

У звітному періоді до Верховної Ради України надійшло 24,2 тис. звернень з питань соціальної політики, соціального захисту населення, що майже втричі більше порівняно з січнем – червнем 2020 року. Кожне п'яте звернення цього тематичного блоку містить прохання щодо сприяння у наданні матеріальної допомоги – 4,7 тис., а також пропозиції про необхідність внесення змін до соціального законодавства – 4,5 тис. Актуальними серед питань на соціальну тематику залишаються питання державної соціальної політики – 3143, пенсійного забезпечення – 2723, скарги на дії та бездіяльність працівників органів соціального захисту населення та Пенсійного фонду України – 1875, заяви про сприяння у наданні пільг особам, які мають на це право – 1733.

Масові колективні звернення віруючих Української православної церкви з висловлюваннями незгоди у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України впродовж 2018 – 2019 років Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 17 січня 2019 року № 2673-VIII, викликали збільшення у 20 разів у пошті парламенту кількості питань діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин – з 1,1 тис. у січні – червні 2020 року до 22,1 тис. у січні – червні 2021 року.

Аналіз статистичних даних засвідчив збільшення у 4,3 разу порівняно з першим півріччям 2020 року у пошті Верховної Ради України кількості питань охорони здоров'я – 20,5 тис. у січні – червні 2021 року проти 4,7 тис. у січні – червні 2020 року. Як і в попередні звітні періоди, найпоширенішими питаннями цього тематичного спрямування залишаються скарги щодо дій та бездіяльності працівників охорони здоров'я, неналежного ставлення до хворих – 9,5 тис., або 43 відсотки загальної кількості питань охорони здоров'я, кожне сьоме звернення на тему охорони здоров’я містить пропозиції про внесення змін до законодавства про охорону здоров’я, – 3 тис, актуальними залишаються прохання щодо сприяння у забезпеченні засобами лікування – 2,2 тис., скарги на відмову в проведенні безоплатного лікування – 1,8 тис., на роботу лікувально-профілактичних закладів – 1,2 тис. та звернення щодо вартості медичних послуг і страхування – 909.

За статистичними даними, у зверненнях до Верховної Ради України дещо збільшилася кількість питань щодо діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України – з 11,3 тис. у першому півріччі 2020 року до 14,5 тис. у звітному періоді. Як і упродовж останніх років кожне друге звернення цього тематичного спрямування містило відгуки щодо діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні, кожне шосте стосувалося законотворчого процесу у Верховній Раді України, а кожне восьме містило відгуки про діяльність народних депутатів України.

У зверненнях до Верховної Ради України залишаються актуальними питання житлової політики – 7696; комунального господарства – 7101; діяльності центральних органів виконавчої влади – 7016; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 6972; фінансової, податкової, митної політики – 6231; праці і заробітної плати – 6174; діяльності органів місцевого самоврядування – 5699; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 5246; аграрної політики і земельних відносин – 3931; екології та природних ресурсів – 3745; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 3740; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 3619 тощо.

Усі пропозиції, заяви і скарги громадян до Верховної Ради України розглядалися відповідно до чинного законодавства. Звернення, що містили пропозиції до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та узагальнювалися в парламентських комітетах. Листи, в яких порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради України, надсилалися для вирішення по суті до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів. Аналітичні матеріали доповідалися керівництву Верховної Ради України, передавалися до парламентських комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та народним депутатам України для використання в законотворчій роботі.

 

Управління з питань звернень громадян

Апарату Верховної Ради України


Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51