Сьогодні у «Голосі України»:

Активний стиль має стати звичкою на все життя

Езопівська мова як інструмент демонтажу соціального захисту працівників

Луганський національний аграрний університет: упевнений погляд у завтрашній день

Що таке «національний спротив»?

«Зброя та безпека-2021»

Танкісти в умовах, максимально наближених до бойових

Війна через об’єктив

Позбутися застарілого радянського спадку у війську

Триває комплексна підготовка житомирських десантників

 

Активний стиль має стати звичкою на все життя

Під час Всеукраїнського форуму «Україна-30» презентовано загальнонаціональну програму «Здорова Україна», яка охоплюватиме всі вікові категорії та групи населення, і яка спрямована на досягнення головної мети — продовження життя українців.

Старт вчора дав Президент Володимир Зеленський.

Зауваживши, що питання здоров’я нації було актуальним завжди, глава держави підкреслив, що під час пандемії воно набуло особливого значення. Висловивши упевненість в обов’язковому подоланні COVID-19, В. Зеленський закликав зробити правильні висновки і вийти із цієї ситуації сильнішими. «Ми не маємо чекати нового виклику, нового вірусу, щоб згадати про власне здоров’я, мати загартовану медичну систему і загартовану націю», — сказав він, додавши, що саме тому й ініціює загальнонаціональну програму «Здорова Україна».

(читайте у «Голосі України» на 3 стор. >>> article/347668 ).

 

Езопівська мова як інструмент демонтажу соціального захисту працівників

Мейнстримінг соціалізованих лейблів: лібералізація, дерегуляція, дебюрократизація, оптимізація, спрощення порядку, упорядкування — невіддільна частина нинішнього соціального та правового ландшафту в Україні.

В українському парламенті, як у чертогах Снігової королеви з казки «Снігова королева» (1844), всі слова складаються з крижинок. Однак деякі слова з крижинок скласти неможливо. Тому ви не знайдете їх у сучасних законопроектах, наприклад, «соціальна справедливість», «соціальний діалог», «гідна праця», «соціальна рівність». Все йде до того, що особливо вперті представники неоліберальної хвилі заборонять їх вживати, як і згадувати про соціальне радянське. Не можна поступатися принципами. «Ринок неодмінно все виправить і все відрегулює! Адже капіталізм — це тверезий розрахунок і чистий прибуток!».

Постійне тиражування давно побляклих «лейблів» — відображення дефлорації нинішньої соціальної політики. Лейбли широко використовуються в законодавчих актах і розпорядчих документах, змінюючи до невпізнання «правовий дизайн» соціальної за конституційним визначенням держави Україна. За роки незалежності в українській юриспруденції створено сучасну езопівську мову, покликану приховувати справжній зміст прийнятих документів. На відміну від тайнопису в літературі, тайнопис у законотворчості покликаний маскувати справжні наміри авторів законопроектів, а також їх призначенців в органах виконавчої влади. Раб Езоп не міг у своїх байках прямо вказувати на вади панів, тому він замінив їх образи тваринами з відповідними характеристиками. Влада не може прямо заявити про ліквідацію соціальної держави та столітніх завоювань робітничого класу, тому і змушена використовувати «соціальні» лейбли, що ведуть до суспільної амнезії.

У фундаментальній праці Льва Лосєва «On the beneficence of censorship: Aesopian language in modern Russian literature» (Про користь цензури. Езопова мова в сучасній російській літературі) підкреслюється важлива ознака присутності езопової мови — це протиріччя між художнім текстом і текстом, стилістично обумовленим соціально політичним контекстом. Аналогічний конфлікт може виникати між текстом законопроекту і реальною соціально-політичною ситуацією в країні.

(читайте у «Голосі України» на 4 стор. >>> article/347662 ).

Луганський національний аграрний університет: упевнений погляд у завтрашній день

Луганський національний аграрний університет, який здійснює свою діяльність на території Донецької та Луганської областей, набуває дедалі широкої відомості як перший мережевий університет на сході України.

араз в Університеті навчання проводиться за 15 спеціальностями ступеня освіти «бакалавр» і «магістр»  на факультеті ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, факультеті агрономії та будівництва, економічному факультеті, в Навчально-науковому інституті механізації сільського господарства. Також на базі коледжів здійснюється підготовка спеціалістів за 11 спеціальностями, і випускаємо «молодших спеціалістів» та «фахових молодших бакалаврів».

В Університеті в 2020—2021 навчальному році здобували вищу освіту понад три  тисячі студентів, у тому числі 2222 особи на денній формі навчання та 788 на заочній. На бакалавраті навчанням охоплено 869 студентів, в магістратурі — 510, в коледжах — 1621. Здобувають також вищу освіту 50 іноземних громадян. Детальніше про це розповідає в. о. ректора Луганського національного аграрного університету Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Завдання — підготовка висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам галузі (читайте у «Голосі України» на 4 стор. >>> article/347654 ).

Читайте газету «Голос України», № 116 (7616), 23 червня 2021 року WWW.GOLOS.COM.UA

Повернутись до публікацій

Версія для друку