У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва «Відомості Верховної Ради України» №51 від 17 грудня 2021 року опубліковано ряд законів і постанов, прийнятих під час шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Опубліковано текст Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», № 1780–IХ.

Документом, зокрема, визначаються, що особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом, приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Також Законом визначаються правові наслідки визнання особи олігархом, та включення її до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Закон вводиться в дію 7 травня 2022 року і втратить чинність 7 травня 2032 року.

Також опубліковано Закони:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб», № 918–IХ, який забороняє депутатам усіх рівнів мати у підпорядкуванні (на посаді помічників-консультантів) близьких осіб. Закон набув чинності 16 листопада 2021 року;

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг», № 1767–IХ, який уточнює перелік суспільних відносин, на які не розповсюджуються вимоги Закону «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» та підхід до визначення принципу надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням. Закон набув чинності 7 листопада 2021 року;

- «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», № 1770–IХ. Згідно із Законом, антисемітизм це - певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади.

Законодавчим актом встановлюється заборона антисемітизму, його проявів. Передбачається відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм і відшкодування завданої ним матеріальної та моральної шкоди.

Закон набув чинності 9 жовтня 2021 року;

- «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду», № 1774–IХ, який набув чинності 10 листопада 2021 року і врегульовує питання обміну Банків інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями;

- «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України»», № 1786–IХ, яким запроваджується Державна премія України імені Мирослава Скорика - за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності. Закон набув чинності 13 жовтня 2021 року;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств», № 1788–IХ, який, зокрема, уточнює склад земель фермерських господарств і визначає умови надання фермерським господарствам допомоги за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Закон набув чинності 20 жовтня 2021 року;

- «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», № 1805–IХ. Закон набув чинності 10 жовтня 2021 року. Закон збільшує строк подачі юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників з трьох місяців до одного року;

- «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»», № 1807–IХ, яким доходи Державного бюджету України збільшено загалом на 39410667 тис. грн. за рахунок додаткових надходжень і визначено напрями використання цих коштів. Закон чинний з 21 жовтня 2021 року.

Окрім того, у Відомостях опубліковані Постанови Верховної Ради, якими затверджено висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (№ 1837–IХ) і Звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату (№ 1870–IХ).

Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“«Відомості Верховної Ради України»”

18 лютого 2022 16:00
11 лютого 2022 17:00
04 лютого 2022 17:00
28 січня 2022 16:10
21 січня 2022 17:00
14 січня 2022 17:00
10 січня 2022 17:00
24 грудня 2021 17:00
17 грудня 2021 18:50
10 грудня 2021 17:00