Відповідно до пункту 20 Положення про Дослідницьку службу Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11 серпня 2022 року № 438 та розпорядження Голови Верховної Ради України від 26 серпня 2022 року №753-к «Про проведення конкурсного відбору на посаду Керівника Дослідницької служби Верховної Ради України» оголошується проведення конкурсного відбору на посаду Керівника Дослідницької служби Верховної Ради України (далі – конкурсний відбір). 

Голова Комісії для проведення конкурсного відбору – заступник Керівника Апарату Верховної Ради України ЯНЧУК Артем Олександрович. 

Найменування: Дослідницька служба Верховної Ради України. 

Установа, що здійснює науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України. Здійснює професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та помічників-консультантів народних депутатів України. 

Місцезнаходження: 04053, місто Київ, провулок Несторівський, 4. 

Вимоги до посади: 

Кандидат повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою та володіти іноземною мовою, яка є однією з мов країн Європейського Союзу (не нижче рівня В2), мати науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора, а також відповідати одній із таких вимог:

        1. стаж роботи на керівних наукових посадах не менше 7 років;
        2. стаж роботи на керівних науково-педагогічних посадах не менше 7 років;
        3. стаж роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях не менше 7 років; 
        4.  сукупний стаж роботи відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 не менше 7 років. 

Для участі у конкурсному відборі кандидат подає особисто чи надсилає в паперовому або у сканованому вигляді такі документи: 

1) заяву на ім’я Голови Комісії про участь у конкурсному відборі;  
2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;  
3) копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або інші документи про трудову діяльність, у тому числі що підтверджують роботу на керівних наукових, науково-педагогічних посадах та на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях; 
4) копії документів про присудження наукового ступеня доктора наук, присвоєння вченого звання професора; 
5) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;
6) копію довідки, сертифіката, свідоцтва або іншого документа, що посвідчує рівень володіння іноземною мовою, яка є однією з мов країн Європейського Союзу, відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (не нижче рівня В2).
7) письмову згоду на обробку персональних даних. 
8) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про відсутність (наявність) судимості.
Кандидати можуть подавати додаткові документи та інформацію про досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, список основних наукових публікацій тощо), викласти своє бачення розвитку Дослідницької служби на п’ятирічний період.

Кандидатом не може бути особа, яка:
        1) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи); 
        2) притягнута до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
        3) не відповідає вимогам посади; 
        4) є членом Комісії. 

Строк прийняття документів: до 16 години 45 хвилин 09 вересня 2022 року включно.

Поштова адреса для надсилання документів у паперовому вигляді: 01008, м. Київ, вул. Садова, 3 з поміткою «Комісії для проведення конкурсного відбору на посаду Керівника Дослідницької служби Верховної Ради України».

У разі особистого подання в паперовому вигляді: м. Київ, вул. Садова, 3 кімн. 630, адміністратору конкурсного відбору Краснощок О. В.

або у сканованому вигляді на електронну адресу: krasnoshchok@rada.gov.ua

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (044) 255-22-82. 
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Оголошення”

11 грудня 2023 11:47
23 жовтня 2023 12:53
18 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
31 серпня 2023 13:53
29 червня 2023 13:21
25 квітня 2023 09:00
21 січня 2023 11:00
04 січня 2023 13:44