Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (далі - Комітет) оголошує повторний конкурсний відбір представника Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон) передбачено конкурсний порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України.  Відповідно до частини першої статті 15 Закону він призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі – конкурсна комісія).

Згідно з абзацом четвертим частини третьої статті 15 Закону до складу конкурсної комісії входить одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

Абзацом пятим частини третьої статті 15 Закону встановлено, що кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, або комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.

З огляду на зазначене та відповідно до абзаців четвертого та п’ятого частини третьої статті 15 Закону, Комітетом оголошується прийом документів від громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку, для участі у конкурсному відборі представників Верховної Ради України до комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету з питань правоохоронної діяльності.

 

Для участі у відборі громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації має надати до Комітету до 16.45  25 червня 2021 року:

заяву на участь у конкурсному відборі на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, підписану керівником громадського об’єднання, професійної спілки, їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців, їх об’єднання, недержавного засобу масової інформації із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, професійну спілку, їх об’єднання, асоціацію, організацію роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації. Заява має бути підписана та сканована, а також містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти тощо).

Разом із заявою подаються:

завірені копії свідоцтва про реєстрацію (за наявності), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (за наявності) та статуту громадського об’єднання, професійної спілки, їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців, їх об’єднання, недержавного засобу масової інформації;

заява такого кандидата про згоду на участь у роботі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України;

автобіографія кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому);

копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

заява такого кандидата про відсутність судимості за вчинення кримінального правопорушення, про відсутність адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом останнього року, про відсутність обмежень права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади (підписана та сканована);

згода на обробку персональних даних (підписана та сканована).

Документи (у тому числі у вигляді скан-копій документів одним електронним файлом) мають бути надіслані на електронну пошту karchemska@rada.gov.ua.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації.

Громадське об’єднання, професійна спілка, їх об’єднання, асоціація, організація роботодавців, їх об’єднання, недержавний засіб масової інформації має зберігати підписані оригінали заяви, заяви кандидата, заяви кандидата про відсутність судимості за вчинення кримінального правопорушення, про відсутність адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом останнього року, про відсутність обмежень права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або обіймати певні посади, згоди на обробку персональних такого кандидата до завершення конкурсу та бути готовим надати їх до Комітету на вимогу.

 

Телефон для довідок: (044) 255-30-67

Карчемська Тетяна Миколаївна

 

Просимо претендентів після надсилання документів пересвідчитися у їх отриманні Комітетом, зв’язавшись із Карчемською Тетяною Миколаївною за вказаним телефоном, або шляхом встановлення у надісланому електронному листі запиту на прочитання повідомлення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Оголошення”

19 вересня 2022 15:32
26 серпня 2022 13:53
25 серпня 2022 19:03
27 жовтня 2021 18:00
03 вересня 2021 14:30
03 вересня 2021 12:00
31 серпня 2021 12:00
20 серпня 2021 10:00
29 червня 2021 17:00
28 червня 2021 16:20