Комітет з питань промислової політики і підприємництва. визначив за доцільне об'єднати положення трьох законопроектів щодо питань регулювання підприємницької діяльності, встановлення критерій поняття "мале підприємство" та про внесення змін до Господарського кодексу України направити на опрацювання з метою об'єднання в єдиний законопроект.

Зокрема, пропонується уточнити критерії віднесення юридичної особи до суб'єкту малого підприємництва, збільшивши граничну величину річного валового доходу, яка дає право на визнання у такій якості з 500 тисяч до 5 млн. євро, що, на думку авторів законодавчої ініціативи, має сприяти розвитку малого підприємництва та відповідає світовому досвіду.

Також внести зміни до Господарського кодексу та законів "Про підприємства", "Про державну підтримку малого підприємництва" щодо збільшення величини річного валового доходу юридичної особи (з 500 тисяч до 5 млн. євро) як критерію віднесення її до суб'єкта малого підприємництва.

Надати право розпоряднику бюджетних коштів відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймати рішення про оплату товарів та послуг у формі передоплати, післяплати або у ході виконання замовлення. Під час обговорення питання члени Комітету відзначили, що в країні, по даним ЦСУ, підприємств з річним обсягом валового доходу до 5 млн. євро біля 90 %, тому прийняття зазначених законопроектів зробить неможливим надання з боку держави конкретної допомоги малим підприємствам та збільшить вірогідність зловживань в питаннях їх оподаткування. Разом з цим було підтримано саму ідею необхідності корегування обсягу валового доходу при віднесенні підприємств до категорії "малого".

При цьому необхідно враховувати також і галузевий характер підприємств. Крім цього, було звернуто увагу на те, що із зазначеного питання Верховною Радою України було прийнято в першому читанні законопроект, яким встановлюються обсяги річного валового доходу не тільки для малих підприємств, а також для мікропідприємств та середніх.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51