Для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 190 народних депутатів.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив позачергове пленарне засідання.

Головуючий повідомив, що позачергове засідання проводиться у зв'язку з вимогою Президента України Володимира Зеленського.

Головуючий поінформував про питання, які пропонується розглянути на позачерговому засіданні і оголосив до розгляду перше питання.

Із заявою від двох фракцій виступили народні депутати Сергій Рудик і Артем Чорноморов.

Народні депутати розпочали розглядати питання порядку денного.

Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні №5463 доповідає народний депутат Михайло Крячко. Він повідомив, що законопроектом передбачено запровадження декларування та реєстрації місця проживання у електронній формі, функціонування реєстрів територіальних громад виключно у електронній формі, можливість обміну інформацією між територіальними громадами та з державними реєстрами в автоматичному режимі. Для забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування матимуть право створювати або використовувати вже створені власні інформаційно-телекомунікаційні системи чи безоплатно використовувати засоби відомчої інформаційної системи ДМС.

Проектом Закону скасовується паперовий документообіг; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

Реалізація законопроекту, за словами доповідача, покращить стан справ у сфері реєстрації місця проживання та обліку міграції населення, а також сприятиме скороченню строку надання послуг.

Альтернативний законопроект №5463-1 доповіла народний депутат Олександра Устінова. Законопроектом пропонується впровадити нову систему реєстрації місця проживання, яка ґрунтується на повідомному принципі. За словами доповідачки, це дозволить збільшити кількість людей, які реєструють своє фактичне місце проживання і живуть за адресою зареєстрованого місця проживання. Водночас, це дозволить державі отримувати максимально точні дані щодо місця проживання громадян.

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №5463.

За результатами голосування за основу 251 голосом прийнято законопроект №5463.

Доопрацьований проект Закону про державний екологічний контроль №3091 доповів народний депутат Олександр Маріковський. Він повідомив, що метою законопроекту визначено захист довкілля, життя та здоров’я людини, а також покращення стану довкілля, гарантування екологічної безпеки та збереження природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні. Цілі законопроекту - створення чіткого та зрозумілого порядку гарантування ст. 13, 16, 50, 66 Конституції України та досягнення сталого розвитку.

У доопрацьованій редакції законопроекту, підготовленій до повторного першого читання, опрацьовані зауваження, коментарі та рекомендації Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом та інших комітетів Верховної Ради України, висновку Уряду та громадських організацій.

Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Народні депутати 251 голосом підтримали прийняття законопроекту у першому читанні.

Проект Закону про території Смарагдової мережі, №4461, доповіла народний депутат Юлія Овчинникова.

Метою проекту є встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, правових та організаційних засад створення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони та використання природно-заповідного фонду, екологічної та Смарагдової мереж, збереження біорізноманіття, виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Проектом Закону передбачається внесення змін до 24 законодавчих актів в тому числі щодо правового регулювання термінів та визначень.

Заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна доповіла рішення Комітету, який рекомендує прийняти законопроект за основу.

За результатами голосування законопроект не набрав необхідної кількості голосів для прийняття у першому читанні і 237 голосами був направлений на доопрацювання.

Доопрацьований проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, №4167, доповів народний депутат Олег Бондаренко.

Законопроект за результатами голосування відхилено ("за" - 193 голоси).

До порядку денного сесії було включено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів, №5650.

Законопроект доповіла голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова. Вона зазначила, що метою законопроекту є встановлення правових та організаційних засад ідентифікації та збереження самосійних лісів, спрощення та стимулювання процедури лісорозведення, забезпечення збереження пасовищ та сіножатей, забезпечення збереження лісів шляхом ускладнення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення та інших лісовкритих площ.

Юлія Овчинникова доповіла рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

За результатами голосування законопроект прийнято за основу 301 голосом «за».

До порядку денного сесії було включено проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, №5339.

Законопроект доповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Метою проекту є удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видачі дозволів на викиди, покращення державного регулювання, господарських відносин, зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та скорочення їх адміністративних витрат.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу. Про це доповіла заступник голови Комітету Олена Криворучкіна.

Законопроект 236 голосами прийнято за основу.

Верховна Рада 285 голосами прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу, №2351.

У другому читанні і в цілому 307 голосами прийнято проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин, №3576.

У другому читанні і в цілому 291 голосом прийнято проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки, №4407.

Народні депутати 308 голосами «за» прийняли у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, №4259.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна, №4572, доповіла доповіла народний депутат Роксолана Підласа.

Законопроектом для посилення спроможності Фонду державного майна України здійснювати покладені на нього функції пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про Фонд державного майна України». Для врегулювання окремих питань у сфері приватизації, оренди та управління об’єктами державної власності вносяться зміни до Господарського, Земельного, Цивільного, Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України з процедур банкрутства, Кодексу законів про працю України, законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про управління об'єктами державної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про акціонерні товариства», «Про передачу об'єктів державної та комунальної власності», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших актів законодавства.

За результатами голосування законопроект 257 голосами прийнято за основу.

Народні депутати розглянули правки до проекту Закону про особливості надання електронних публічних послуг, №5495.

За результатами голосування законопроект прийнято у другому читанні і в цілому 238 голосами.

Народні депутати розглянули правки до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини, №5551-2.

Законопроект 263 голосами було прийнято у другому читанні і в цілому.

Головуючий закрив позачергове засідання.

 


 

  

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51