Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання.

Народні депутати розпочали розгляд питань порядку денного.

Парламентарії розглядають три законопроекти про внесення змiн до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"

Законопроект №4351 доповів голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк.

Альтернативний законопроект про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (щодо усунення суперечності стосовно порядку формування Уповноваженого органу) №4351-1 доповів народний депутат Олександр Дубінський.

Ще один альтернативний законопроект про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"№4351-2 доповів народний депутат Вадим Галайчук.

Голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №4351-1.

За результатами голосування усі три законопроекти були відхилені.

Верховна Рада 299 голосами прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя №3048.

У другому читанні і в цілому прийнято проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення №0958.

Головуючий оголосив перерву згідно із заявою двох фракцій, запросивши керівників депутатських фракцій і груп на нараду.

Після закінчення перерви народні депутати продовжують розгляд питань порядку денного.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі №3427 доповіла народний депутат Марина Бардіна.

Доповідачка обумовила прийняття законопроекту необхідністю удосконалення правового регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, а також посилення захисту прав споживачів реклами.

Протидія дискримінації за ознакою статі є одним із зобов’язань України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок, відповідні положення передбачені також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом, Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки, Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Заступник Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду прийняти законопроект №3427 за основу та доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій на етапі другого читання.

266 голосами законопроект прийнято у першому читанні за основу.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Андрій Кіт.

Проект Закону про енергетичну ефективність №4507 доповів народний депутат Сергій Нагорняк.

Проект Закону «Про енергетичну ефективність» розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Для досягнення максимального ефекту за кожним напрямком системи енергоефективності (будівлі, промисловість та транспортування/розподіл енергії) повинні бути створені передумови для ефективних відносин в галузі, регуляторні інструменти та механізми підтримки.

Підвищення енергоефективності є необхідним елементом для зростання енергонезалежності країни та скорочення енергоємності економіки. Наразі, показник енергоємності ВВП за паритетом купівельної спроможності в України втричі вище ніж у більшості країн Європи. Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання правових та організаційних засад державної політики у сфері забезпечення енергоефективності.

Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що законопроект має на меті імплементувати ключові положення Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012р. про енергоефективність шляхом прийняття низки регуляторних норм, які покликані вирішити проблему неефективного використання енергоресурсів споживачами, яка зумовлена використанням застарілих основних фондів в економіці та слабкими темпами впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, наявністю деформованої структури виробництва та енергоспоживання, неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, енергоносіїв та відсутністю можливості заміни джерел їхнього постачання, недостатнім рівнем впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі, недостатніми зусиллями держави щодо впровадження програм та заходів з енергозбереження та формування системи енергоаудиту та енергоменеджменту організацій та підприємств.

Андрій Герус повідомив, що Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект про енергетичну ефективність №4507 за основу.

270 голосами «за» законопроект прийнято за основу.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації №3757 доповів заступник Міністра юстиції Олександр Банчук. Він зазначив, що проектом пропонується привести Закон України "Про Кабінет Міністрів України" у відповідність до Конституції України, вилучивши з нього

положення, що стосуються взаємодії Кабінету Міністрів України з Спеціальною контрольною комісією з питань приватизації.

Голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу та в цілому.

262 голосами законопроект №3757 прийнято за основу.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних №3474 доповів заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин. Він зазначив, що метою прийняття законопроекту є скасування неефективної системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

У цьому зв’язку з цим існує необхідність виключення норм процесуальних кодексів, які стосуються адміністративної відповідальності за розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, не маркованих контрольними марками, а також та кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.

Заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлюк доповіла рішення Комітету, який рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №3474 за основу.

Народні депутати під час обговорення і голосування підтримали прийняття законопроекту. 308 голосами законопроект №3474 прийнято за основу.

Головуючий оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина - слуга українського народу". Його головою обрано народного депутата Олександра Дубінського.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні №4298 доповів голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Метою законопроекту є створення правових передумов та основ для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та приведення законодавства про місцеві державні адміністрації у відповідність із сучасними викликами, які постають перед посадовими особами обласних та районних державних адміністрацій під час виконання конституційних повноважень у межах відповідних районів та областей, а також реалізація конституційних положень щодо функціонування системи забезпечення законності під час здійснення органами та посадовими особами місцевого самоврядування своєї діяльності з метою збалансування системи стримування і противаг у частині дотримання Конституції України та законів України усіма суб’єктами публічної влади в державі.

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу».

Віталій Безгін також доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу з урахуванням пропозицій Комітету при підготовці законопроекту до другого читання.

Законопроект №4298 прийнято за основу 229 голосами.

Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" №4376 доповів заступник Міністра інфраструктури Дмитро Живицький.

Голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Ігор Негулевський доповів рішення Комітету законопроекту №4376 і альтернативного проекту №4376-1. Він повідомив, що Комітет рекомендує прийняти за основу альтернативний законопроект №4376-1, а проект №4376 - відхилити.

За результатами голосування прийнято за основу законопроект №4371-1.

Народні депутати прийняли рішення 271 голосом «за».

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції №3601 доповідає голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Елла Рєпіна.

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується уточнити зміст понять «лізингова (орендна) операція», «оперативний лізинг (оренда)», «фінансовий лізинг (оренда)», встановивши, що такі операції може здійснювати лише юридична особа, а не фізична чи юридична особа, як це передбачено чинними нормами. Це дозволить усунути суперечності у визначенні лізингової (орендної) операції та супутніх нормах.

Елла Рєпіна доповіла рішення Комітету рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

256 голосами законопроект прийнято за основу.

Проект Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї №4335 доповів народний депутат Ігор Фріс.

Альтернативний законопроект №4335-1 доповів народний депутат Андрій Шараськін.

Голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Дануца доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №4335, а альтернативний проект №4335-1 - відхилити.

За результатами голосування обидва законопроекти були відхилені.

Народні депутати не підтримали пов’язані з попередніми законопроекти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" за №№4336 і 4336-1.

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз №3630.

288 голосами за основу прийнято проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі №3624.

Головуючий закрив пленарне засідання.

 

 


 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51