Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту відхилити проект закону про Національне бюро розслідувань України, внесений народним депутатом України Г.Самофаловим.

Законопроектом пропонується визначити правові засади організації та діяльності Національного бюро розслідувань України (НБР) його структуру, компетенцію і функції.

На засіданні Комітету зазначалося, що цей законопроект є сьомим за рахунком, який подається на розгляд Верховної Ради з цією метою.

Більшість з них з огляду на те, що вони не містять чітких і однозначних положень щодо мети створення НБР, його правового статусу, підслідності, підпорядкованості, порядку призначення керівників цього органу тощо, певні їх положення не відповідають окремим нормам Конституції України, а також є внутрішньо суперечливими і такими, що утворюють колізії з іншими законами України, пропонувалося відхилити.

Члени Комітету зазначили, що розглядаючи проблеми правового регулювання організації та діяльності НБР, передусім слід зупинитися на питанні про доцільність створення такого державного органу як НБР. Відповідно до Конституції України утворення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади є прерогативою Президента України. Як відомо, Президент України своїм указом утворив Національне бюро розслідувань України як центральний орган виконавчої влади. Іншим своїм указом Президент України ліквідував НБР, яке фактично і не розпочало своєї діяльності, як зазначено в указі "з метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності державного управління". Таким чином, Президент України фактично відмовився від реалізації ідеї утворення спеціального органу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і визнав недоцільним функціонування такого органу в сучасних умовах. Отже, питання про створення та функціонування в Україні такого органу як НБР Президентом України знято.

Що ж стосується змісту поданого законопроекту, то на засіданні Комітету зазначалося, що його аналіз свідчить про те, що він за своїм змістом є практично аналогічним тим законопроектам, які вносилися раніше і містить ті самі вади. Зокрема, проектом до кінця не визначено правову сутність і правовий статус НБР, запропоноване проектом правове регулювання організації та діяльності НБР не є повним. Воно не передбачає комплексного вирішення всіх правових питань, які виникають у зв'язку з прийняттям зазначеного закону, що створить чисельні неузгодженості та протиріччя між законом про НБР та іншими законами. Проектом концептуально не визначено призначення НБР та не зовсім чітко сформульовані завдання цього органу тощо.

Члени Комітету погодилися з висновком Науково-експертного управління щодо того, що низці положень законопроекту бракує чіткості, однозначності і точності, а в окремих випадках вони суперечать одне іншому.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51