Для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 235 народних депутатів.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив позачергове пленарне засідання.

Головуючий повідомив, що позачергове засідання проводиться у зв'язку з вимогою Президента України Володимира Зеленського.

Головуючий поінформував про питання, які пропонується розглянути на позачерговому засіданні і оголосив до розгляду перше питання.

Народні депутати розпочали розглядати питання порядку денного.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, №5655, доповіла народний депутат Олена Шуляк. Вона зазначила, що законопроект матиме колосальний вплив на розвиток будівельної галузі.

Метою законопроекту є забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечення державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності державними реєстраторами, публічності надання таких послуг, побудова прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і державного містобудівного нагляду, застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного контролю, посилення контролю за самочинним будівництвом виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм про відповідальність у сфері містобудування.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Андрій Клочко звернувся з проханням до народних депутатів з проханням підтримати цей дуже важливий проект.

Народні депутати у виступах підтримали законопроект. Промовці називали його революційним і наголошували, що саме цей законопроект почне велику реформу, яка зменшить корупцію у будівельній галузі.

За результатами голосування законопроект прийнято за основу 309 голосами.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Сергій Шахов.

Народний депутат Олена Шуляк доповіла наступне питання - проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, №5656.

Законопроект є додатковим до попереднього. Його метою є забезпечення комплексного реформування системи архітектурно-будівельного контролю та системи надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.

Голова підкомітету Комітету з питань бюджету Юрій Кузбит доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Народні депутати 325 голосами підтримали прийняття законопроекту за основу.

Проект Закону про корінні народи України, №5506, доповів Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Метою проекту є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, що встановлені  нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України.

Незважаючи на те, що термін "корінний народ" вживається як у нормах міжнародного права, так і в положеннях Основного Закону України, його значення в законодавчих актах України не розкрито. Більше того, в Україні відсутній спеціальний закон, який би визначав правовий статус корінного народу України та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення.

У зв'язку із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та постійними порушеннями Російською Федерацією основоположних прав та свобод громадян України, зокрема корінних народів, що проживають на території Автономної Республіки Крим та міста  Севастополя, надзвичайного значення набуває визнання Україною статусу корінних народів, які сформувалися на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Враховуючи те, що протягом тривалого часу проживання корінних народів на території України їх правовий статус не був визначений, виникає потреба у прийнятті відповідного спеціального закону, у якому має бути визначено поняття корінного народу України, встановлені засади його правового статусу.

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець. Він назвав законопроект «історичним документом, до якого ми йшли багато років».

Прийняття законопроекту дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України. Реалізація його положень сприятиме забезпеченню права корінних народів України на самовизначення, самостійне визначення свого політичного статусу, вільне здійснення свого економічного, соціального і культурного розвитку способами, що не суперечать Конституції та законам України.

Комітет рекомендує прийняти цей проект за основу та в цілому.

Народні депутати 331 голосом підтримали законопроект за основу і 325 голосами - в цілому.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, №5501-д доповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроектом передбачається врегулювати питання адміністрування податків і зборів для осіб, які мають податкову адресу та/або для об’єктів оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Проектом пропонується, зокрема, викласти в новій редакції пункт 26 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким встановити, що тимчасово на період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", для платників податків, які на дату втрати чинності Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, цей Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

За результатами голосування законопроект 327 голосом прийнято за основу і 329 голосами - в цілому.

Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, №5502, доповів народний депутат Рустем Умєров.

Альтернативні законопроекти за №№ 5502-1 і 5502-д доповіли народний депутат Ярослав Железняк і секретар Комітету з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

Ярослав Рущишин також доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьований проект №5502-д.

За результатами голосування законопроект 323 голосами прийнято за основу і 328 голосами - в цілому.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", №5503-д, доповів перший заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроектом пропонується встановити, що до закінчення режиму тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя митні платежі, встановлені цим Кодексом, щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з та на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не справляються.

Ярослав Железняк звернувся до народних депутатів з проханням прийняти законопроект за основу та в цілому.

Народні депутати 335 голосами підтримали законопроект за основу і 330 голосами - в цілому.

Із заявою від двох фракцій виступила народний депутат Вікторія Сюмар.

До порядку денного включено чотири проекти Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Законопроект №5599, внесений Президентом України, доповів Міністр юстиції Денис Малюська.

Метою проекту є визначення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та пов'язаних із ними осіб, змісту та порядку застосування відповідних заходів реагування.

Проектом пропонується встановити, що особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання.

Альтернативні законопроекти доповіли народні депутати Микола Княжицький, Антон Поляков і Андрій Ніколаєнко.

Голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу, врахувавши пропозицію Комітету стосовно необхідності доповнення проекту під час його підготовки до другого читання положеннями щодо внесення змін до деяких законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.

За результатами голосування законопроект №5599 прийнято за основу 275 голосами.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, №5600, доповів Міністр фінансів Сергій Марченко.

Проектом пропонується удосконалити деякі положення Податкового кодексу у частині, що стосується, зокрема, загальних питань адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Альтернативні проекти доповіли народні депутати Ярослав Железняк, Вікторія Гриб, Ніна Южаніна, Олександр Дануца.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, підсумовуючи обговорення, зазначив, що цей законопроект викликає велику дискусію в залі. За його словами, Комітет його не доопрацював. Він дав доручення Комітету доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій народних депутатів та бізнесу.

За результатами голосування законопроект №5600 прийнято за основу 264 голосами.

Головуючий закрив позачергове засідання.


 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51