Законом вдосконалено питання регулювання діяльності банків, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, виявлених під час наглядової та регуляторної діяльності Національним банком, а також приведено законодавство України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Законом удосконалено низку положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема, у частині: вимог до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі у банку; пов’язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків на території України тощо.

Законом надано право Національному банку України “при здійсненні банківського нагляду визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов’язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов’язаними з банком осіб, із застосуванням ознак, визначених нормативно–правовими актами Національного банку України, у випадках, передбачених цією статтею, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком. Національний банк України перед розглядом питання щодо визначення особи пов’язаною з банком запитує у банку інформацію та пояснення про причини невизначення особи пов’язаною з банком. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства). Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного цією частиною”.

Згідно із Законом, "Банк зобов’язаний оновлювати відомості, зазначені у частині третій цієї статті, щомісячно, станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним упродовж усього часу, протягом якого боржник – фізична особа, яка є пов’язаною із банком особою, є таким, що прострочив виконання зобов'язання перед банком. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника - фізичної особи, яка є пов’язаною із банком особою. Банк видаляє відомості, зазначені у частині третій цієї статті, про боржників, які є пов’язаними із банком особами, які станом на день оновлення таких відомостей банком виконали свої зобов'язання перед таким банком або їх зобов'язання припинені".

Згідно із Законом, банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом доручено привести свою діяльність та документи у відповідність до вимог цього Закону.

Відповідні зміни також внесено до Цивільного, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів України, законів України «Про Національний банк України», «Про депозитарну систему України», «Про Антимонопольний комітет України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про Рахункову палату», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про Державне бюро розслідувань», «Про виконавче провадження», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів».

Закон прийнято з необхідними техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №4367.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51