Метою законопроекту є приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС), вдосконалення процедури її формування та діяльності.

Законопроектом пропонується:

- визначити порядок формування ВККС, зокрема передбачається, щоб до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності входили три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та три особи, запропоновані відповідно Радою прокурорів України, Радою адвокатів України, Національною академією правових наук України в особі Президії. Водночас, пропонується перший склад Конкурсної комісії з питань доброчесності, який сформує новий склад ВККС та працюватиме протягом року, сформувати з трьох осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України;

- встановити, що ВККС складається з шістнадцяти членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки;

- встановити чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов'язки її членів;

- визначити порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- вдосконалити порядок організації роботи та засідань ВККС;

- виключити статтю 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та етики, а також вилучити ряд положень розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №193-IX, які визнані Конституційним Судом України такими, що суперечать Конституції України;

- встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання консультативних висновків від Державної судової адміністрації України та Пленуму Верховного Суду (для визначення кількості суддів Верховного Суду). При цьому встановлюється, що загальна кількість суддів Верховного Суду не повинна перевищувати двохсот;

- з метою забезпечення першочергових заходів із реформи органів прокуратури внести зміни, що пов'язані зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», а також до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Проект Закону зареєстровано за №3711-д.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51
16 липня 2021 12:40
16 липня 2021 12:38
16 липня 2021 12:32
16 липня 2021 12:30