Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Вадим Рабинович. Заява стосувалася вимкнення трьох опозиційних телеканалів.

Із заявою від двох фракцій виступила народний депутат Марія Мезенцева. Вона коротко відзвітувала про роботу парламентської делегації України під час першої сесії ПАРЄ.

Головуючий надав слово народним депутатам для виступів з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Антон Поляков.

Народні депутати розпочали розгляд питань порядку денного.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України №3959 доповіла народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

Законопроект визначає законодавче підґрунтя для реалізації окремих положень незалежного державного правоохоронного органу, який повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Альтернативний законопроект №3959-1 доповів народний депутат Сергій Іонушас.

Його метою, як і основного законопроекту, є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та згідно порядку внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення виникла необхідність у підготовки даного законопроекту, що дозволить у разі створення Бюро економічної безпеки України належним чином йому виконувати свої повноваження щодо здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлюк доповіла рішення Комітету щодо обох законопроектів: законопроект №3959-1 прийняти за основу, законопроект №3959 - відхилити.

За результатами голосування 239 голосами «за» прийнято за основу законопроект №3959-1.

Верховна Рада 346 голосами прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв) №0934.

У другому читанні і в цілому 318 голосами «за» прийнято проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю №3497.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування №4187 доповів народний депутат Павло Якименко.

Альтернативний законопроект №4187-1 доповів Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Він зазначив, що метою обох законопроектів визначено створення прозорої, простої та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами.

При цьому законопроект №4187 передбачає внесення ряду змін до Кодексу України про надра, Земельного кодексу, Гірничого Закону, законів України "Про нафту і газ", "Про оцінку впливу на довкілля", зокрема щодо: створення Інтерактивної карти корисних копалин України; запровадження нового виду користування надрами, коли вони надаються для геологічного вивчення з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою); скасування  постійного надрокористування; збільшення із 5 років (як це передбачено на даний час) до 20 років строку короткострокового користування надрами; визначення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення через спеціальний електронний кабінет; встановлення випадків та порядку надання такого дозволу без проведення аукціону тощо. Передбачається, що це дозволить встановити, зокрема, "прозору та конкурентну процедуру отримання спеціального дозволу, що сприятиме виходу галузі із тіньового сектору і покращення інвестиційного клімату країни".

Альтернативний законопроект №4187-1, як і основний спрямований на створення прозорої, простої та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами. Частина його положень за змістом збігається з відповідними положеннями основного законопроекту №4187.

Голова Комітету повідомив, що Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект №4187.

Олег Бондаренко звернув увагу на ряд неузгодженостей та неточностей законопроекту, які можливо виправити під час доопрацювання законопроекту до другого читання. Також обидва законопроекти вимагають техніко-юридичного та редакційного доопрацювання, на що звертає увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України.

Народні депутати у виступах зазначали, що будуть утримуватися під час голосування за ці законопроекти.

За результатами голосування законопроект №4187 не набрав голосів для прийняття за основу («за» 212) і 257 голосами був направлений на доопрацювання.

Проект Закону про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства №№3908 доповіла народний депутат Ірина Констанкевич. Вона зазначила, що Законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначено організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Одним із заходів запобігання вчиненню домашнього насильства даним Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається накладення на порушників таких санкцій як накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт.

При цьому, штраф визначається за перше вчинення правопорушення від 170 до 340 гривень, а за повторне протягом року – від 340 до 680 гривень.

Проте, у зв’язку з інфляційними процесами в країні та знеціненням гривні за останні роки такий розмір штрафу втратив свою запобіжну та каральну функцію і вже не виступає ефективним засобом стримування порушників.

Доповідачка запропонувала збільшити дані штрафні санкції таким чином, щоб вони знову набули запобіжної та каральної функції.

Альтернативний законопроект №3908-1 доповіла народний депутат Марина Бардіна. Вона зазначила, що метою законопроекту є удосконалення правового регулювання притягнення до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, а також практичної реалізації права постраждалої особи на відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства.

Заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Галина Михайлюк доповіла рішення Комітету, який рекомендує законопроект №3908 відхилити, а законопроект №3908-1 - прийняти за основу.

Доповідачка також поінформувала про відмінності законопроектів, зазначивши, що альтернативний законопроект сприятиме реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі - Конвенції) та боротьбу із цими явищами, якою визначено, що сторони вживають необхідні законодавчі або інші заходи для забезпечення покарання ефективними, пропорційними та переконливими санкціями за вчинення правопорушень, установлених відповідно до ст. 45 Конвенції, при цьому вживаються необхідні законодавчі або інші заходи для забезпечення того, щоб у разі винесення рішення про сплату штрафу належним чином ураховувалася здатність правопорушника виконати свої фінансові зобов’язання перед постраждалою особою.

За результатами голосування законопроект №3908-1 прийнято за основу 328 голосами «за».

Доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 3335-1-д доповіла  заступник Голови Комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко. Вона зазначила, що редакція доопрацьованого законопроекту суттєво відрізняється від попереднього. Його метою є створення законодавчих передумов для підвищення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, підвищення інституційної спроможності та ефективності роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, збільшення надходжень до державного бюджету від реалізації активів, які перебувають в управлінні Національного агентства, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині розшуку, управління та реалізації активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

У пленарному засіданні оголошено перерву.

Після закінчення перерви народні депутати виступили в обговоренні законопроекту №3335-1-д. У виступах вони зазначали, що проект не є конструктивним, не відповідає своїй меті, і, що вони не будуть підтримувати цей законопроект і вважають, що його необхідно направити на доопрацювання.

Законопроект №3335-1-д не набрав голосів для прийняття за основу і 239 голосами був направлений на доопрацювання.

Верховна Рада 315 голосами прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж №3755.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв №4079 доповів заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак доповів рішення Комітету, який рекомендує прийняти законопроект за основу.

Під час обговорення народні депутати підтримали законопроект.

За результатами голосування 310 голосами законопроект прийнято за основу.

За основу 330 голосами прийнято проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з житла №4333.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо Генеральної схеми планування території України №3337 доповів народний депутат Олег Дунда.

Голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Ганна Бондар доповіла рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Народні депутати 258 голосами підтримали законопроект №3337 за основу.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства №3793 доповів народний депутат Борис Приходько. Він зазначив, що цим законопроектом пропонується врегулювання питань діяльності приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА), забезпечення ефективного функціонування ЕКА, надання стимулів для розвитку експорту.

Метою законопроекту є внесення змін до Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” задля підвищення ефективності роботи ЕКА та подолання низки важливих зауважень, що були виявлені Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та робочою групою по створенню ЕКА у співпраці з низкою авторитетних міжнародних експертів.

Напрацювання законопроекту включають вирішення наступних питань: усунення ризику неконтрольованого навантаження на державний бюджет, розширення сфер підтримки українського експорту з метою включення до Закону про ЕКА більш широкого переліку українських товарів з високою доданою вартістю, усунення невизначеностей або суперечливостей норм Закону про ЕКА тощо.

За словами доповідача, вирішення цих питань дозволить забезпечити повноцінне та ефективне функціонування ЕКА, залучити до проекту донорське та експертне суспільство, що дозволить не тільки отримати найкращий світовий досвід, необхідний для якісного запуску ЕКА, але й створить необхідні умови для залучення фінансової допомоги для розширення статутного капіталу та покриття операційних витрат ЕКА.

Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Альона Шкрум доповіла рішення Комітету, який рекомендує прийняти законопроект за основу.

Проект Постанови про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності №4243 доповідає народний депутат Людмила Марченко. Доповідачка нагадала, що процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році.

Однак здійснення цих заходів неможливе через відсутність доступу до інформації по цих застрахованих особах з ЕСОЗ.

МОЗ зазначає, що повноцінно Реєстр може розпочати функціонування лише на початку 2021 року. Разом з тим, термін повного запровадження Реєстру буде залежати, зокрема, від створення НСЗУ модулів інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я ЕСОЗ тощо.

Мета проекту Постанови є забезпечення функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності в найближчі строки, а також проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених на його.

Голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко доповіла рішення Комітету, який рекомендує прийняти Постанову з пропозиціями Комітету.

Верховна Рада 315 голосами прийняла проект Постанови №4243 в цілому з пропозиціями Комітету.

Народні депутати підтримали пропозицію головуючого про направлення на доопрацювання низки законопроектів: про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів №№1193, 1193-1; про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо створення належних умов для реалізації права громадян на допуск до складання іспиту, керування транспортними засобами та підвищення рівня підготовки водіїв №2201; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів №2353; про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів №2779; про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо імплементації законодавства Європейського Союзу про порядок допуску до керування транспортними засобами №3569; про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо врегулювання окремих питань участі в конкурсі автомобільних перевізників) №3617; про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо реформування системи пасажирських перевезень з урахуванням досвіду країн-членів Європейського Союзу №3870; про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України” щодо застосування формульного розподілу субвенції на дороги №3921.

Головуючий закрив пленарне засідання.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51