У ПОНЕДІЛОК, 22 ГРУДНЯ, В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРОХОДИЛИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ "ПРО ПРОБЛЕМУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ".

Відкриваючи слухання, Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк зазначив, що питання, які виносяться на парламентські слухання, завжди надзвичайно актуальні для суспільства. За його словами, необхідно не тільки і не стільки назвати ті проблеми бездомних громадян та безпритульних дітей, які існують, а визначити конкретні шляхи подолання цього непривабливого і ганебного соціального лиха, яке існує в державі.

Доповідав Голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці Василь Хара. Він назвав причини, які породжують бездомність. Насамперед це - структурні зміни в економіці; важке фінансове становище і збитковість значної кількості підприємств виробничої сфери; недосконалість грошово-кредитної системи; низький рівень життя населення; відсутність достатньої кількості вільних робочих місць; існування прихованого безробіття; недостатня забезпеченість закладів відповідними фахівцями тощо.

Парламентський Комітет запропонував низку рекомендацій щодо вирішення питання. Зокрема, щодо підготовки законопроектів про соціальний захист бездомних громадян, врегулювання норм обмеження свободи пересування та вільного місця проживання; визначення центрального органу виконавчої влади, який здійснював би координацію усього комплексу питань щодо правового та соціального захисту бездомних громадян тощо.

Доповідач також зупинився на основних причинах існування дитячої безпритульності, до яких він відніс зростання чисельності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (на сьогодні їх понад 100 тис., більшість з них "сироти" при живих батьках), порушення житлових і майнових прав дітей; низьку ефективність роботи органів опіки та піклування, погіршення матеріального становища значної частини населення, конфлікти в сім'ї тощо. В.Хара намалював соціальний портрет безпритульної дитини. Розв'язання проблеми безпритульних дітей, на його думку, потребує особливої уваги з боку держави.

Голова парламентського Комітету зазначив, що для вирішення цих проблем зроблено надзвичайно мало, і в першу чергу через відсутність чіткої державної програми.

В.Хара піддав критиці роботу Державного комітету у справах сім'ї та молоді, назвавши її формалізованою.

Голова парламентського Комітету запропонував провести інвентаризацію всіх державних і громадських інституцій, які займаються проблемою сім'ї, дітей, форм і методів їх роботи, забезпечити мінімальними потребами фінансування. За словами В.Хари, необхідно розробити та здійснити заходи, спрямовані на запровадження альтернативних інтернатних форм виховання і утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки; створити в регіонах кризові центри, центри профілактики насилля в сім'ї і реабілітації жертв насилля.

"До розв'язання цієї проблеми необхідно підходити як до дамби, яку прорвало і яка погрожує затопити міста і села", - зазначив доповідач і висловив надію, що після проведення цих парламентських слухань будуть вжиті термінові заходи щодо викорінення цього соціального лиха.
Після доповіді голови парламентського Комітету у сесійній залі було продемонстровано кількахвилинний відеофільм про проблеми нелегкого життя безпритульних дітей.

Із співдоповіддю виступила Голова Державного комітету у справах сім'ї та молоді Валентина Довженко. Співдоповідач детально проаналізувала стан виконання законів, указів та постанов щодо становища 10,3 млн. українських дітей і особливо в частині профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, їх соціальної реабілітації. За її словами, за останні роки відпрацьована законодавчо-нормативна база, методики вилучення дітей з негативного середовища та надання їм первинної соціально-реабілітаційної допомоги, створено мережу соціальних закладів. Держкомітетом сім'ї і молоді розроблена і реалізується програма соціального супроводу неблагополучних сімей, яка передбачає комплексні заходи, спрямовані на раннє їх виявлення, реабілітацію, збереження родинних стосунків, захист та реалізацію права дитини проживати в родинному середовищі.

В.Довженко серед позитивних прикладів роботи по попередженню дитячої бездоглядності і безпритульності назвала впровадження в Рівненській, Миколаївській областях, сільських, селищних радах посад соціальних працівників, а в Чернігівській, Волинській, Кіровоградській областях працівників служби у справах неповнолітніх на громадських засадах.

До причин низької ефективності профілактичної та подальшої реабілітаційної роботи з дітьми вулиці, співдоповідач віднесла збереження старої системи опіки і піклування, відсутність ювенальної юстиції, недостатнє фінансування програм із заходів соціального захисту неповнолітніх на місцевому рівні.

В.Довженко висловила впевненість у тому, що відповідальне та небайдуже ставлення до кожної дитини, співпраця державних органів і громадськості в інтересах дітей дасть можливість подолати такі ганебні явища як бездоглядність дітей та соціальне сирітство в державі і суспільстві.

Співдоповідав з цього питання також міністр праці та соціальної політики України Михайло Папієв. Він, зокрема наголосив, що парламентські слухання проводяться не лише для окреслення кола причин, які породили такі негативні явища як бездомність та дитяча безпритульність, а й для внесення конкретних пропозицій, які могли б покращити життя максимальній кількості так званих людей вулиці. Головним завданням М.Папієв вважає "вказати дорогу до дому якомога більшій кількості бездомних, які за тих чи інших обставин опинилися поза межами цивілізованого існування".

Міністр детально розповів про роботу державних органів влади по розв'язанню проблем бездомних, наданню їм медичних та соціальних послуг. М.Папієв відзначив значний внесок громадський та релігійних організацій в процесі ресоціалізації осіб, що не мають постійного місця проживання. Це, зокрема, Запорізький громадський благодійний фонд, християнський центр реабілітації "Аморан-Афа", Чернівецьке міське об'єднання громадян "Народна допомога". Одним із прикладів надання ефективної соціальної допомоги бездомним співдоповідач назвав діяльність благодійного фонду "Дорога додому", що з 1996 року працює в Одесі.

Працівники фонду крім надання послуг громадянам, здійснюють також консультативну та інформаційну підтримку тим, хто зацікавлений у розвитку системи надання послуг для бездомних людей. Міністр також відзначив роботу народного депутата Леоніда Чернівецького, який постійно звертається до міністерства стосовно питань влаштування бездомних громадян до інтернатних установ.

М.Папієв акцентував увагу на проблемі дитячої безпритульності. Він висловив думку, що "в Україні не повинно бути нічийних дітей". Для цього необхідно скоординувати зусилля державних установ, громадських організацій та бізнесових кіл. За його словами, проблеми бездомних громадян і безпритульних дітей можна частково розв'язати вже зараз прийняттям певних нормативних документів на державному рівні, в першу чергу закону "Про соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей", а також визначити центральний орган виконавчої влади, який здійснював би координацію усього комплексу питань щодо правового та соціального захисту бездомних громадян.

Міністр констатував, що невирішених питань на шляху подолання бездомності багато. "Сьогодні настав час для комплексних рішень та об'єднання зусиль", - зазначив М.Папієв.

Зі співдоповіддю виступив перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло Корнієнко.

Він окреслив проблему з найгіршого її боку - кримінального і криміногенного, адже більшість бездомних зневірилося у можливості свого повернення до повноцінного життя у суспільстві і веде протиправний, здебільшого злочинний спосіб життя. Назвавши статистичні дані про кількість здійснених правопорушень бездомними(щорічно до органів міліції потрапляє за різні правопорушення близько 100 тисяч неповнолітніх, з яких 35 тисяч - за бродяжництво та жебракування) , заступник міністра зупинився на питаннях виявлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які втягують підлітків у злочинну та іншу протиправну діяльність, у тому числі і у бродяжництво та жебракування, роботі приймальників-розподільників, повільному створенні центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх на місцевому рівні.

М.Корнієнко відзначив прогрес у фінансуванні роботи з бездомними у бюджеті наступного року, а також позитивний крок, зроблений Верховною Радою, яка прийняла закон "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", який надає можливість реалізації безпритульним громадянам гарантованих Конституцією прав і обов'язків. Він також поінформував про практику законодавчого і практичного вирішення цих питань в Італії, Німеччині та Португалії.

У ході парламентських слухань виступили народні депутати Л.Черновецький, В.Коновалюк, К.Самойлик, В.Кириленко, О.Шевченко, Т.Прошкуратова, В.Надрага, Л.Надрага, О.Бондарчук, О.Пеклушенко, М.Родіонов, З.Катушева.

В обговоренні також взяли участь М.Урупа, заступник голови Київської обласної державної адміністрації, О.Орда, заступник міністра охорони здоров'я України, Ян Ван Ляйєнхорс, представник Асоціації Нідерландських муніципалітетів, Г.Лебедєва, директор Фондк мистецтва, культури та науки, Р.Корнійко, президент міжнародної благодійної фундації "Отчий дім", Г.Гончарук, заступник міського голови м. Кривий Ріг, В.Панкратов, начальник головного управління праці та соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації
У своїх виступах вони розповіли про реальні кроки, які робляться соціальними службами державних місцевих органів влади, благодійних організацій по подоланню проблем бездомності та дитячої безпритульності. Промовці також висловили свої пропозиції щодо викорінення цих негативних явищ.

Підбивачи підсумки обговорення, Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк, зазначив, на шляху подолання бездомності та безпритульності зроблені певні кроки, але цього, на жаль, мало.

Необхідно подбати про збільшення фінансування на вирішення цих питань, всіляко підтримувати діяльність благодійних фондів та організацій, а також заохочувати іноземних інвесторів вкладати кошти в українську економіку, що в свою чергу позитивно відобразиться на розв'язанні проблем бездомності та безпритульності. Але, найголовнішим, зазначив А.Мартинюк, є тісна співпраця законодавчої і виконавчої гілок влади у виконанні спеціальної програми подолання бідності в країні.

А.Мартинюк також висловив сподівання що всі пропозиції будуть сприйняті та реалізовані під час підготовки законопроектів. На цьому парламентські слухання завершились.

У ВІВТОРОК, 23 ГРУДНЯ, ВЕРХОВНА РАДА ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ У ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Парламентські слухання”

07 червня 2017 18:18
24 травня 2017 17:58
22 березня 2017 17:47
21 грудня 2016 17:45
02 листопада 2016 17:45
12 жовтня 2016 18:30
27 вересня 2016 16:55
08 червня 2016 17:16
01 червня 2016 18:02
18 травня 2016 18:06