Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження №502 про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України

 

З метою забезпечення наукового супроводу діяльності Верховної Ради України:

1. Утворити Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України (далі - Науково-консультативна рада).

2. Затвердити персональний склад Науково-консультативної ради  (додаток 1).

3. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду (додаток 2).

4. Апарату Верховної Ради України вирішити питання щодо організаційного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Науково-консультативної ради.

 

 


Положення про Науково-консультативну раду

при Голові Верховної Ради України

 

1. Науково-консультативна рада при Голові Верховної Ради України     (далі – Науково-консультативна рада)це консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

2. Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі. Членом Науково-консультативної ради може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат, суддя у відставці. 

3. До складу Науково-консультативної ради входять голова, заступник голови, вчений секретар та інші члени. Науково-консультативну раду очолює Голова Верховної Ради України. Заступник голови та вчений секретар обираються на першому засіданні Науково-консультативної ради більшістю голосів від присутніх на цьому засіданні її членів.

4. Персональний склад Науково-консультативної ради затверджується Головою Верховної Ради України на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Особа, яка бажає бути включена до складу Науково-консультативної ради та брати участь у її роботі, подає Голові Верховної Ради України резюме, список наукових праць, копії документів про присудження наукового ступеня і присвоєння вченого звання та/або копії документів, які підтверджують статус адвоката чи судді у відставці.

5. Члени Науково-консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Основними завданнями Науково-консультативної ради є:

1) підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України;

2) вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;

3) науковий супровід законопроектної роботи.

7. На виконання завдань, визначених цим Положенням, Науково-консультативна рада за дорученням Голови Верховної Ради України:

1) проводить дослідження з питань ефективності механізмів реалізації функцій Верховної Ради України та способів їх удосконалення;

2) готує наукові висновки з питань застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів;

3) готує наукові висновки щодо законопроектів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України;

4) бере участь у розгляді і вирішенні інших питань діяльності Верховної Ради України, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

5) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України;

6) може брати участь у підготовці й проведенні слухань у Верховній Раді України та її комітетах.

8. Для забезпечення реалізації завдань Науково-консультативної ради її член має право:

1) ознайомлюватися із матеріалами, що стосуються діяльності Верховної Ради України, в межах, визначених Головою Верховної Ради України;

2) бути присутнім на засіданнях комітетів, підкомітетів Верховної Ради України за погодженням із головою відповідного комітету, підкомітету комітету Верховної Ради України.

9. Голова Науково-консультативної ради:

1) організовує роботу Науково-консультативної ради;

2) вживає заходів щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Науково-консультативної ради;

3) веде засідання Науково-консультативної ради;

4) реалізовує інші заходи, передбачені цим Положенням.

10. Вчений секретар Науково-консультативної ради здійснює координацію організаційного, методичного, матеріально-технічного, документального та іншого забезпечення роботи Науково-консультативної ради.

11. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є її засідання та засідання її робочих груп.

12. Засідання Науково-консультативної ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал; засідання робочих груп – у разі потреби. Засідання Науково-консультативної ради, її робочих груп можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції, а також в інших погоджених членами Науково-консультативної ради формах. До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

13. На засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її робочих груп ведуться протокол і стенограма та може здійснюватися відео- (аудіо-) фіксація.

14. Висновки Науково-консультативної ради, висновки її членів можуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

05 грудня 2022 12:30
05 грудня 2022 10:01
05 грудня 2022 09:00
03 грудня 2022 14:00
02 грудня 2022 16:32
02 грудня 2022 16:01
01 грудня 2022 18:38
01 грудня 2022 18:10
01 грудня 2022 18:00
01 грудня 2022 11:39