Метою проекту Закону є виконання Україною зобов’язань як сторони Угоди про Асоціацію та учасниці зовнішньополітичної ініціативи «Східне Партнерство».

Законопроектом передбачається створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб’єктів природних монополій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку через рішення регуляторного органу, що дозволить уникнути  різких коливань в  умовах господарювання суб’єктів, діяльність яких регулюється цим регуляторним органом, зробить таку діяльність прогнозованою на більш тривалий термін, а це є одним з основних важелів для ефективного функціонування електронних комунікацій як базової галузі цифрової економіки України, забезпечення безпеки та досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку і держави.

Законопроектом пропонується прозоре призначення членів регуляторного органу на відкритих конкурсних засадах, встановити незалежність регуляторного органу в прийняті ним компетентних рішень, запровадити відкритість та гласність процесу державного регулювання, з огляду на Конституцію України та прийняті Конституційним Судом України Рішення в частині порядку створення регуляторного органу, призначення їх членів та їх місця в системі органів влади в Україні.

Законопроект складається з трьох розділів, статтями яких встановлюються особливості організації діяльності регуляторного органу, його функції та повноваження, порядок підготовки актів регуляторного органу, особливості здійснення контролю на ринках електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Проект Закону зареєстровано за №6055

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

30 листопада 2021 16:20
30 листопада 2021 15:05
30 листопада 2021 15:03
30 листопада 2021 14:58
30 листопада 2021 14:31
30 листопада 2021 14:00
30 листопада 2021 12:25
30 листопада 2021 11:13
30 листопада 2021 10:43
30 листопада 2021 09:03