Законом удосконалено чинні положення Закону України "Про Національний банк України" та приведено їх у відповідність із кращою світовою практикою, а також унормовано окремі питання в діяльності Національного банку України, які виникають під час здійснення ним своїх функцій та потребують врегулювання для забезпечення належного виконання Національним банком законодавчо визначених повноважень.

Законом передбачено, що Національний банк та Кабінет Міністрів України можуть проводити взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики.

Законом внесено зміни до Закону України "Про Національний банк України" в частині:

1) унормовано питання внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

- доповнено перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

- уточнено окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України;

- уточнено окремі норми щодо порядку роботи Ради Національного банку України та порядок її взаємодії з Правлінням Національного банку України;

- запроваджено повноваження Правління Національного банку України щодо розроблення Кодексу етики працівників Національного банку та визначення комунікаційної політики Національного банку;

- впроваджено норми щодо обов'язків для членів Правління Національного банку, працівників Національного банку та членів Ради Національного банку щодо захисту інтересів Національного банку України;

2) управління золотовалютним резервом щодо:

- уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;

- кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;

- уніфікації у тексті Закону використання терміну "золотовалютний резерв";

3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації:

- Уряду лише один раз на рік про очікувану частину прибутку до розподілу Національного банку України, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

- встановлення права (замість обов’язку) для Національного банку України та Уряду проводити взаємні консультації;

- виключення положень статті 52 Закону щодо підтримки економічної політики Уряду;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України, а саме:

- удосконалено та осучаснено термінологічний апарат Закону;

- встановлено можливість для Національного банку України забезпечувати представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку у закордонних юрисдикційних органах;

- впроваджено функцію Національного банку України щодо створення (ведення) інформаційних систем (реєстрів, баз даних), необхідних для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також встановити право встановлювати необхідність створення та ведення таких реєстрів (баз даних) для банків;

- змінено підхід до вилучення надлишкової ліквідності шляхом надання Національному банку права нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих в Національному банку України;

- закріплено право Національного банку України проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень;

- уточнено окремі положення Закону з метою їх узгодження із розширенням повноважень Національного банку України по регулювання небанківського фінансового сектору.

Законом внесено уточнюючі зміни до законів України "Про запобігання корупції", що кореспондуються із пропонованими змінами до Закону України "Про Національний банк України".

Проект Закону зареєстровано за №5850.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

27 листопада 2021 18:05
27 листопада 2021 08:30
26 листопада 2021 14:51
25 листопада 2021 17:10
25 листопада 2021 13:29
25 листопада 2021 11:58
24 листопада 2021 17:29
24 листопада 2021 15:44
24 листопада 2021 14:30
24 листопада 2021 12:11