Про звернення до Верховної Ради України


У питаннях практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права звертатися до Верховної Ради України з пропозиціями, заявами і скаргами Апарат Верховної Ради України керується:

1.    Законом України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

2.    Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 08.02.2021 р. № 19 "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах".

3.    Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 01.03.2021 р. № 43.

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України та  Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України громадяни можуть звертатися до Верховної Ради України усно та письмово.

У зверненні має бути зазначено:

-          прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина

-          суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення без кваліфікованого електронного підпису надсилається у вигляді сканованого або фотографованого письмового звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

 

Звернення у паперовій формі подається громадянами до Верховної Ради України:

-          засобами поштового зв'язку (поштова адреса Верховної Ради України: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5)

-          особисто на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України

-          через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства

-          через скриньку "Для звернень громадян", розміщену у приймальні Верховної Ради України у доступному для громадян місці. Кореспонденція зі скриньки вилучається працівником структурного підрозділу з питань звернень громадян щоденно та опрацьовується як кореспонденція, що надійшла на адресу Верховної Ради України засобами поштового зв’язку.

 

Звернення в електронній формі, надіслане на адресу Верховної Ради України, приймається централізовано структурним підрозділом з питань звернень громадян шляхом заповнення громадянином електронної форми на веб-порталі "Електронний кабінет громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України.

 

Усне звернення до Верховної Ради України викладається громадянами:

-          на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України з 9 до 13 години та з 14 до 17 години, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16 години (м. Київ, вул. Банкова, 6-8)

-          за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону 044-255-43-12 у робочі дні з 9 до 13 години та з 14 до 17 години, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16 години.

 

Структурним підрозділом з питань звернень громадян в Апараті Верховної Ради України є Управління з питань звернень громадян.