Відбулося 30-е засідання Робочої групи з розробки проекту Містобудівного кодексу України, — Комітет з питань організації державної влади

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
15 квітня 2024, 14:25

 

Під час заходу:

·представником Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України презентовано узагальнені результати попереднього засідання Робочої групи;

·представником громадської організації «Нова житлова політика»  ознайомлено з результатами роботи підгрупи Г-10 «ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА» та окреслено основні засади і цілі сфери житлового будівництва, що мають бути відображені у МБК:

-впровадження інклюзивного (змішаного) зонування – створення за допомогою інструментів просторового планування змішаної забудови із різними формами власності і населенням з різними доходами, що позитивно впливатиме на зниження маргіналізації, підвищення рівності доступу до послуг та мобільності, а також передбачатиме активне змішування функцій (комерції, житла, місць прикладання праці та закладів освіти і культури) для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;

-обов'язкове врахування потреб громадян у забезпеченні житлом (у тому числі соціальним та доступним) у межах комплексного плану просторового розвитку та детального плану територій;

-закріплення на законодавчому рівні механізмів для проведення конкурсів з надання земельних ділянок для соціального і доступного житла;

·представником Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) представлено результати роботи двох підгруп та запропоновано основні аспекти, які необхідно врахувати під час розробки кодексу:


підгрупа Г-7 «ЕКОЛОГІЯ»:

- збільшення природно-охоронюваних територій до 30% згідно Конвенції Європи про збереження біорозмаїття шляхом створення структурованих і планомірних зелених/блакитних просторів, які виконують важливі екологічні, соціальні та економічні функції в міському середовищі;

 -зменшення впливу будівництва на довкілля через проведення реконструкції та модернізації існуючих будинків замість нового будівництва, забезпечення ефективної переробки та повторного використання будівельних матеріалів;

-впровадження нових професій та посад – адаптування професії ландшафтний архітектор, введення посад «природній омбудсмен», а в місті – головний «природник міста», фахівців з експлуатації зелених насаджень;


підгрупа Г-9 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»:

-визначення вимог та стандартів енергоефективності будівель як обов'язкових критеріїв в процесі публічних закупівель проектів будівництва та містобудівної документації згідно з європейськими стандартами;

-впровадження ефективних механізмів регуляції дотримання норм енергоефективності;

 ·    представником Конфедерації Будівельників України ознайомлено з напрацьованими підгрупою Г-5 «БУДІВНИЦТВО» шляхами врегулювання існуючих на теперішній час проблем:

-мінімізація ризиків інвестування;

-підвищення спроможності органів місцевого самоврядування через посилення ролі головного архітектора громади /міста, запровадження ефективних громадських обговорень та громадського контролю;

-впровадження поетапного контролю за будівництвом та посилення контролю якості будівельних матеріалів, визначення ефективної системи відповідальності всіх учасників будівельного ринку, запровадження обов’язкового страхування професійної відповідальності та ризиків при будівництві;

-включення до кодексу окремого розділу «Промислове будівництво» з визначенням інфраструктурних об’єктів та їх інженерним забезпеченням для ефективного планування відбудови України та недопущення появи «зон відчуження».

 Доповіді супроводжувалися обговоренням та дискусіями стосовно необхідності врахування представлених результатів роботи підгруп при формуванні концепції Містобудівного кодексу України та розробці його проекту.

Захід відбувся 11 квітня 2024 року в режимі відеоконференції на платформі ZOOM.

Матеріали заходу:

РОБОТА у підгрупах над КОНЦЕПЦІЄЮ МБ Кодексу України. Доповіді груп 04 квітня 2024. Г-13. Освіта і наука. г-16. професійна атестація. г-18. публічні закупівлі

Результати роботи підгруп Г-7. Г-9. Екологія + енергоефективність.

Результати роботи підгрупи Г-5. Будівництво.

Результати роботи підгрупи. Г-10. Житлова політика.