Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомляє про оголошення відбору кандидатур на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою Верховної Ради України

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
29 лютого 2024, 14:16

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (далі - Комітет) на виконання пункту 20 частини першої статті 85 Конституції України, статті 210 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 76 Закону України «Про медіа» за 90 днів до дня закінчення строку повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) Онопрієнка М. В., призначеного Верховною Радою України 30 травня 2019 року, оголошує відбір кандидатур на посаду члена Національної ради.

Вимоги до членів Національної ради визначені статтею 74 Закону України «Про медіа» (далі - Закону). Членом Національної ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:

- є громадянином України та проживає в Україні не менше п’яти останніх років;

- має вищу освіту;

- має досвід роботи у галузі медіа, електронних комунікацій, права не менше п’яти років;

- володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Не може бути членом Національної ради особа:

- має громадянство чи підданство іншої держави;

 - за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- за вироком суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або обіймати відповідні посади;

- на яку поширюються приписи частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

- є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів або реєстрантів відповідно до Закону України «Про медіа», а також ліцензіатів або реєстрантів у сфері електронних комунікацій.

Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради відповідно до частини п’ятої статті 76 Закону є об’єднання підприємств–суб’єктів у сфері медіа, громадські об’єднання, творчі спілки, які активно працюють у медійній сфері не менше трьох років (організовують щонайменше двічі на рік громадські заходи щодо проблем, які є у сфері медіа, ініціюють публічні обговорення актуальних професійних питань, беруть активну участь у розв’язанні проблем галузі).

Кожне об’єднання підприємств – суб’єктів у сфері медіа, громадське об’єднання, творча спілка мають право подати одну кандидатуру на посаду члена Національної ради. Відокремлені підрозділи громадських об’єднань і творчих спілок, осередки зі статусом юридичних осіб реалізують право подання кандидатур виключно через організацію, яка їх утворила (заснувала).

Пропозиції суб’єктів права подання кандидатур, заяви та документи кандидатів на посаду члена Національної ради приймає Комітет упродовж 21 календарного дня з дати оприлюднення оголошення - включно до 22 березня 2024 року.

Перелік документів, які подаються кандидатами на посаду члена Національної ради, визначено частиною другою статті 205 Регламенту Верховної Ради України та статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції». Кандидат має надати:

1) подання – рекомендацію від суб’єктів права подання кандидатур на посаду члена Національної ради та витяг із протоколу засідання, на якому ухвалювали рішення щодо кандидата;

2) копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінку зі штампом про реєстрацію за місцем проживання);

3) власноруч заповнену особову картку встановленого зразка П-2 ДС з автобіографією на окремому аркуші;

4) письмову заяву, в якій кандидат/ кандидатка повідомляє, що до нього/неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно нього/неї відповідно до зазначеного Закону;

5) завірену копію (копії) документа (документів) про освіту з додатками;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, подану відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

7) сертифікати психіатра та нарколога;

8) копію ідентифікаційного коду;

9) завірену копію трудової книжки;

10) 2 фотокартки для документів розміром 3х4;

11) письмову заяву про невходження до складу правління, інших контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, та письмове зобов’язання відповідно до статті 36 Закону України «Про запобігання корупції»;

12) військовозобов’язані - копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця.

Документи треба подавати за адресою: 01008 м. Київ, вул. Грушевського, 5, Верховна Рада України, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Інформація про кандидатів, які подали документи, за винятком інформації з обмеженим доступом, розміщується Апаратом Верховної Ради України на офіційному вебсайті Верховної Ради України впродовж п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів, передбаченого частиною четвертою статті 76 Закону України «Про медіа».

За письмовою згодою кандидата на посаду члена Національної ради Апарат Верховної Ради України відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», організовує проведення спеціальної перевірки, тривалість якої не може перевищувати 25 днів з дня надання кандидатом письмової згоди на проведення спеціальної перевірки.

Після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки Апарат Верховної Ради України у триденний строк передає до Комітету довідки про результати спеціальної перевірки.

Комітет упродовж 14 днів розглядає заяви кандидатів та отримані документи, попередньо обговорює запропоновані кандидатури, ухвалює рішення щодо відповідності їх кваліфікаційним та загальним вимогам, визначеним цим Законом, і вносить на розгляд Верховної Ради України відповідне подання з висновками та рекомендаціями стосовно кожної кандидатури. У разі невідповідності кандидатури вимогам Закону, Комітет у своєму висновку зазначає підставу невідповідності та можливість чи неможливість її усунення.

Додаткову інформацію щодо конкурсного відбору можна отримати у секретаріаті Комітету за телефоном 044 255 23 21.