24 лютого виповнюється 2 роки від російського повномасштабного вторгнення в Україну

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
23 лютого 2024, 10:39

 

Широкомасштабне російське вторгнення 24.02.2022 принесло війну на всю територію України. У спротиві російському агресору український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом.

“Наша зброя – це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля, це наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати” (Президент України Володимир Зеленський).

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Комітет з питань екологічної політики та природокористування потужно працює над удосконаленням законодавства України, підготовкою проектів законів, спрямованих на посилення обороноздатності, наближення приєднання України до ЄС, забезпечення соціального захисту та відновлення економіки. Зокрема, з 24.02.2022 Комітет підготував, а Верховна Рада України прийняла 23 закони України.

Вже 15.03.2022 Верховною Радою України було прийнято Закон України №2132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період".

Зазначеним Законом вносяться зміни до Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", призупиняється дія частини п’ятої статті 39 Закону України "Про тваринний світ".

Прийняття цього Закону зумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності держави під час здійснення природоохоронних заходів, врегулювання та спрощення проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій, прискорення відновлення інфраструктури та економіки України, повернення до нормального стану життєдіяльності громадян України.

Законом передбачено визначити додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період, уповноваження Кабінету Міністрів України на затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій, визначення обсягу та строків здійснення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану, доповнення переліку видів планованої діяльності без проведення оцінки впливу на довкілля відновлювальними роботами з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій, а також призупинення на період дії воєнного стану на території України "сезону тиші", передбаченого частиною п’ятою статті 39 Закону України "Про тваринний світ".

Також важливим екологічним, економічним і євроінтеграційним є Закон України №2320-IX "Про управління відходами", прийнятий Верховною Радою України 20.06.2022, спрямований на запровадження циркулярної економіки в Україні, а також на наближення українського законодавства до права ЄС та міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Закон передбачає удосконалення законодавчого регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив, визначення правових, організаційних, економічних засад та механізмів для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння підготовці їх до повторного використання і відновлення, як вторинної сировини та енергетичних ресурсів, створення відповідної інфраструктури об’єктів з управління відходами, а також залучення інвестиції для регіонального та місцевого розвитку, поліпшення стану навколишнього природного середовища та здоров'я населення.

Враховуючи реалії воєнного стану, Закон містить положення для правового врегулювання питань щодо відходів війни, утворених внаслідок російської військової агресії проти України - уламків зруйнованих об’єктів, предметів, які знаходились всередині таких об’єктів, металобрухту, тощо.

Також одним із знакових є Закон України від 20.03.2023 №2973-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля".

Прийняття Закону зумовлено потребою у створенні ефективної державної системи моніторингу довкілля, що забезпечує інформаційні потреби управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Законом визначено створення та забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля, вдосконалення правового регулювання інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та механізмів забезпечення доступу до неї, визначення правових засад інформаційного забезпечення управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Зокрема, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" доповнено положеннями щодо спостереження за станом довкілля, згідно яких такі спостереження здійснюються органами виконавчої влади, іншими спеціально уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля, здійснюють спостереження за станом довкілля або його складових на території, на якій вони розташовані або якою користуються, відповідно до законодавства.

Також реалізація положень Закону матиме позитивний вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін про стан довкілля, прозорість в діяльності органів державної влади, а також сумісність і взаємодію державної системи моніторингу довкілля з аналогічними системами інших країн. Закон передбачає створення необхідних автоматизованих інформаційних систем у сфері лісового господарства, управління водними ресурсами, використання та охорони земель, охорони біо- та ландшафтного різноманіття.

Єднаймося у боротьбі з російським агресором, наближаймо Нашу Перемогу!