Голова Комітету Олег Бондаренко взяв участь у Публічних слуханнях Високорівневої Робочої Групи з Екологічних Наслідків Війни в Україні під назвою "Зелене відновлення України"

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
27 листопада 2023, 18:41

Голова Комітету О.Бондаренко разом з Віце-президенткою Європарламенту Гайді Гаутала, комісаром Європейського Союзу з питань охорони довкілля, океанів та рибальства Віргініусом Сінкевичюсом, керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, співголовою Робочої Групи Маргот Вальстрем, Генеральним прокурором України Андрієм Костіним, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем, першим віце-прем’єр-міністром Юлією Свириденко та іншими взяв участь у Публічних слуханнях Високорівневої Робочої Групи з Екологічних Наслідків Війни в Україні під назвою «Зелене відновлення України», які відбулися 27 листопада 2023 р. в Брюсселі, Бельгія.

В першій частині слухань обговорили питання глобального впливу війни на довкілля. Друга частина слухань була присвячена безпосередньо «Зеленому відновленню».

У своєму виступі Голова Комітету О.Бондаренко зазначив, що смерть людей під час війни – це найжахливіше, але підрив Каховської дамби яскраво показав, що важкі екологічні наслідки також є смертельними та руйнівними для економіки, для життя та здоров’я людей у коротко- та довгостроковому періоді.

Пошкодження та забруднення родючого чорнозему української землі токсичними речовинами та мінами становить величезну глобальну загрозу, оскільки Україна є житницею для всього світу. 30% території нашої Країни забруднено вибухонебезпечними предметами та потребує заходів з розмінування, яке  займе десятиліття, а деякі території настільки сильно зруйновані, що їх повне відновлення навряд чи можливе взагалі. Ракетні удари, потужні бомбардування спричинили величезні лісові пожежі – це не лише тисячі гектарів спаленого лісу, а й знищені екосистеми, загибель флори та фауни.

Наслідки шкоди та токсичного забруднення внаслідок бойових дій є особливо серйозними, враховуючи, що в Україні зосереджено 35 відсотків біорізноманіття Європи, а сотні заповідних територій були або є окуповані, включаючи 23 національні парки, природні і біосферні заповідники. Втрата біорізноманіття, спричинена війною, є безпрецедентною, і вчені стверджують, що до 6 видів червонокнижних вимерло назавжди через війну, в тому числі спричинивши й глобальне скорочення чисельності на рівні Європи і навіть світу.

Також наголошено, що повномасштабна війна гальмує наше прагнення швидкого зеленого відновлення України. Навколишнє середовище не знає кордонів, а циркуляція повітря, води та міграція видів поширюють вплив війни по всьому світу, тому життєво важливо забезпечити ефективне подолання екологічних наслідків війни та одночасно з цим дати старт зеленому відновленню Країни.

Україна впевнено йде по шляху Європейського зеленого курсу, який має стати об’єднуючим елементом для України та країн Європейського Союзу і стосується не тільки кліматичної політики та впровадження циркулярної економіки, а й зеленої концепції модернізації економіки та економічного зростання для забезпечення життя людини у гармонії з планетою та її ресурсами.

Акцентовано увагу на викликах, які чекають нас на цьому шляху, до яких можна віднести наступні:

- післявоєнне відновлення інфраструктури та економіки має базуватися на найкращих доступних технологіях та практиках, що дозволить нашій Країні відійти від радянського минулого і перейти у більш безпечне та ефективне майбутнє. Задля запобігання промисловому забрудненню і закладення передумов зеленого відновлення парламентом підготовлений для прийняття в цілому законопроект про забезпечення конституційних прав на безпечне для життя і здоров'я довкілля, який на виконання Директиви 2010/75/ЄС впроваджує інтегрований дозвіл та найкращі доступні технології;

- зелене відновлення вимагає поступового переходу до вимог циркулярної економіки – впровадження європейської системи управління відходами, реформування системи водопостачання, водовідведення та моніторингу вод, тощо. В минулому році Верховною Радою прийнято рамковий Закон «Про управління відходами», реформування сфери продовжується і нас очікує розгляд законопроектів про відходи упаковки, електронного та електричного обладнання, батарейок та акумуляторів, відходи видобувної галузі;

- важливе значення в зеленому відновленні має кліматична політика України – виконання зобов’язань, взятих на себе в рамках Оновленого національно-визначеного внеску, зменшення залежності від викопного палива та збільшення частки енергетичних ресурсів, які були отримані з джерел, що мають менший вплив на навколишнє середовище, стимулювання заощадливих методів землекористування та збереження і відновлення лісів, підвищення енергоефективності і декарбонізація промисловості, поступовий перехід на види транспорту, що зменшують використання викопного палива, припинення завезення в Україну транспорту, що не відповідає екологічним класам ЄС;

- одне з найважливіших місць у зеленому відновленні займає збереження та розвиток біорізноманіття, збільшення відсотку природно-заповідного фонду України, виконання вимог Пташиної та Оселищної директив, реформування управління об’єктами природно-заповідного фонду, впровадження пріродоорієнтовних інфраструктурних рішень;

- інструментами для досягнення поставлених цілей мають бути впровадження зеленої таксономії через перегляд принципів та ставок екологічного оподаткування та принципів витрачання коштів на природоохоронні заходи, впровадження нових інструментів для залучення зелених інвестицій та зменшення вуглецевого сліду – карбонові сертифікати, зелені облігації, система торгівлі викидами, впровадження вказівок ЄС щодо екологічного бюджетування, тощо.

Безумовно, для досягнення таких цілей при відновленні України має бути забезпечено:

- обов’язкове дотримання екологічних вимог та стандартів;

- реалізація у повному обсязі процедур оцінок впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки;

- збереження ефективного державного екологічного контролю, незважаючи на процеси дерегуляції бізнесу.

Наголошено щодо необхідності знаходження балансу між потребами економіки і суспільства та між дотриманням вимог екологічної безпеки та зберіганням довкілля для нащадків задля відновлення Країни. Досягнути такий баланс можливо тільки через довгострокове планування та скоординовану політику всіх дотичних до відновлення країни органів влади. Запорука вкладення інвестицій до нашої економіки та повернення в Україну наших громадян в тому, що відновлення промисловості, міст та громад має відбуватися з врахуванням всіх соціальних, економічних та екологічних факторів, і саме такий інтегрований підхід за принципами сталого розвитку може відновити добробут населення, соціальне та культурне життя!

Тому загальновизнаний лозунг «Build Back Better» з метою відновлення України має перетворитися на лозунг «Build Back Better And Greener!».

Учасникам слухань висловлено подяку за небайдужість та безпрецедентну підтримку України.