Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, яким вносяться зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
22 вересня 2023, 14:08

 

Верховна Рада України 21 вересня прийняла за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб, (реєстр. №9269-д).

Метою законопроекту є приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі, та удосконалення положень ризик-орієнтованого підходу стосовно ділових відносин з політично значущими особами.

Законопроектом за реєстр. №9269-д запропоновано внести зміни до Закону, якими передбачено:

- у термінах "діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях", "іноземні публічні діячі" та "національні публічні діячі", встановлених пунктами 20, 28 та 37 частини першої статті 1, виключити слова "протягом останніх трьох років";

- доповнити нормою, згідно якої СПФМ повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;

- конкретизувати, що разі якщо з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що здійснювалися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також СПФМ не виявить ознак, що така особа несе ризику, властивого політично значущим особам, такий СПФМ не вживає (припиняє вживати) щодо неї, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2-4 частини чотирнадцятої статті 11 Закону №361, та повідомляє про це спеціально уповноважений орган;

- встановити, шо у разі відмови клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є політично значущою особою, членом його сім'ї та/або особою пов’язаною з політично значущою особою, у здійсненні фінансових операцій та/або встановленні (продовженні) ділових відносин, СПФМ зобов'язаний письмово надати такому клієнту обґрунтовану причину такої відмови;

- запровадити Єдиний державний реєстр національних публічних діячів, який формується та ведеться спеціально уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- ввести умову, що стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є національними публічними діячами, членами їх сімей та особами, пов’язаними із національними публічними діячами, заходи, визначені пунктами -–4 цієї частини, можуть здійснюватися у разі включення такого національного публічного діяча до Єдиного реєстру національних публічних діячів з урахування вимог абзацу шістнадцятого цієї частини;

- запровадити відповідальність для СПФМ за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в частині встановлення політично значущим особам, членам їх сімей, особам, пов’язаним з ними необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставна відмова таким клієнтам у проведенні фінансової операції та/або встановленні (продовженні) ділових відносин.