Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України рекомендує Верховній Раді розглянути проект Постанови "Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж"

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
24 травня 2023, 18:12

24 травня 2023 року Комітет на своєму засіданні, розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж», внесений народним депутатом України Куницьким О.О. (реєстр. №9264 від 12.05.2023, доопрацьований), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

Метою утворення Тимчасової слідчої комісії, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, є «здійснення розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж».

У висновку на цей проект Постанови Верховної Ради України Комітет зауважив, що під час визначення основних завдань Тимчасової слідчої комісії, які передбачають здійснення розслідування  «можливих фактів шахрайства…» ініціатором не враховано принцип поділу державної влади та вимоги статей 6 та 19 Конституції України, оскільки ані Конституція України, ані закон не визначають серед повноважень Верховної Ради України та тимчасових слідчих комісії Верховної Ради України здійснення правової кваліфікації дій, які можуть містити склад кримінального правопорушення.

У зв’язку з цим Комітет пропонує зміни у назві та тексті проекту Постанови Верховної Ради України, а саме: слова «Тимчасова слідча комісія» слід замінити словами «Про утворення Тимчасової слідчої комісії», а також у назві, пункті 1, підпункті 1 пункту 2 проекту Постанови слова «шахрайства та іншої», у підпункті 3 пункту 2 слова  «шахрайству та іншій» слід виключити, а слово «які» замінити словом «яка».

За результатами розгляду цього проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 9264 від 12.05.2023, доопрацьований) Комітет ухвалив експертний висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.