Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про освіту дорослих

Інформаційне управління
18 травня 2022, 18:32

Члени Комітету розглянули проект Закону про освіту дорослих (реєстр. №7039) і альтернативний проект (реєстр. №7039-1).

Обома законопроектами на виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом пропонується визначити мету, завдання, структуру та принципи функціонування системи освіти дорослих, форми організації освітнього процесу в неформальній освіті дорослих, права учасників освітнього процесу, типи надавачів послуг у сфері освіти дорослих та їх особливості, органи управління і їхні повноваження, систему забезпечення якості освіти дорослих, економічні відносини у сфері освіти дорослих та засади міжнародного співробітництва.

Водночас, головною відмінністю між законопроектами є система управління освітою для дорослих - в урядовому законопроекті, (реєстр. №7039), основні управлінські повноваження здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, а в депутатському законопроекті, (реєстр. № 7039-1), пропонується додатково створити Національну раду з питань освіти дорослих та громадянської освіти. Крім того, законопроектом, (реєстр. №7039-1), пропонується створити Фонд підтримки навчання та освіти дорослих, що виконує спеціальні функції фінансової підтримки розвитку навчання та освіти дорослих в Україні.

Під час обговорення члени Комітету запропонували підтримати урядовий законопроект, (реєстр. №7039), враховуючи позицію міністерств та професійних спілок.

Водночас, члени Комітету вважають, що безпосередньо стосується предмета відання Комітету з питань молоді та спорту такий складник освіти дорослих як громадянська освіта. У підготовленому Комітетом з питань молоді і спорту до розгляду у першому читанні проекту Закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, (реєстр. №6341), така освіта є складовою зазначеної державної політики. Водночас, якщо згідно з законопроектами про освіту дорослих, громадянська освіта, як і вся освіта дорослих здійснюється лише стосовно повнолітніх осіб, проект Закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, (реєстр. №6341), передбачає громадянську освіту для всіх громадян України, у тому числі для дітей.

Члени Комітету наполягають на тому, що громадянська освіта має стосуватися всіх категорій населення, в першу чергу, дітей та молоді, оскільки саме в юному віці формується особистість громадянина України. Також на засіданні Комітету було зазначено, що документ, на виконання якого розроблено законопроекти, має назву «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року щодо створення європейської кваліфікаційної системи для можливості отримувати освіту протягом усього життя».