Прийнято Постанову "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
23 лютого 2022, 11:09

Верховна Рада України у зв’язку з наявними і потенційними загрозами національним інтересам і національній безпеці України та з метою протидії потенційним загрозам національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, терористичній діяльності та порушенням прав і свобод людини і громадянина, виходячи з необхідності захисту українського суспільства від змін конституційного ладу насильницьким шляхом та порушення суверенітету і територіальної цілісності України і механізмів захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди, констатуючи, що у діяльності осіб, перелік яких наведено у Додатку 1 до цієї постанови, фіксується прояви потенційним загрозам національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, схвалила та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до осіб, наведених у Додатку 1 до цієї Постанови, таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися

та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів

та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема,

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

13) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

14) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

17) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

18) заборона на набуття у власність земельних ділянок;

19) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Постановою рекомендовано Раді національної безпеки і оборони України прийняти рішення про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо громадян Російської Федерації, які голосували за прийняття Державною Думою та Радою безпеки Російської Федерації рішень стосовно визнання незалежності так званих «ЛНР/ДНР», та осіб, перелік яких наведено у Додатку 1 до цієї Постанови.

Проект Постанови зареєстровано за №7064.