Інформація запитувачам щодо подання запитів

06 березня 2023, 16:42

                         Інформація запитувачам щодо подання запитів

 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами на інформацію.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до  статті 3 Регламенту Верховної Ради України розгляд та надання відповіді на запити на інформацію у Верховній Раді України забезпечуються Апаратом Верховної Ради України.

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України"  встановлено, що з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України розпорядником публічної інформації є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації, яка знаходиться у його володінні та була отримана або створена:

1) в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами;

2) Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів.

2. Апарат Верховної Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

1) адресованими безпосередньо народним депутатам України, посадовим особам Верховної Ради України;

2) щодо інформації, створеної іншими органами державної влади України, органами влади інших держав, міжнародними організаціями (у тому числі в частині інформації цих органів, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, тощо);

3) щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;

4) щодо інформації юридичних осіб, що належать до сфери управління Апарату.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію, розпорядником якої є Апарат Верховної Ради України, може бути поданий на вибір запитувача в усній або письмовій формі:

 на поштову адресу: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5  (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

на електронну адресу: infzapyt@rada.gov.ua;

шляхом заповнення електронної форми запиту на інформацію, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України;

 через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

  за телефоном (044) 255-43-09.

Перелік основних видів інформації, розпорядником якої є Апарат Верховної Ради України, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту в тій формі, в якій подано запит, якщо запитувач не просить надати відповідь в іншій формі.

Якщо запитувана інформація розміщена на офіційному веб-сайті чи інших веб-ресурсах Верховної Ради України, відповідна інформація надається виключно з цих веб-ресурсів (шляхом паперового чи електронного копіювання), а не з паперових чи архівних документів.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі  якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів (включаючи також виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування)  обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (Порядок  відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, затверджено розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від 31 травня 2011 року № 2941).

Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді.

Копії документів, що надаються за запитами на інформацію, не підлягають засвідченню чи завірянню.