Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації"

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
21 жовтня 2021, 16:01

Метою законопроекту є створення умов для розвитку в Україні високоефективної когенерації з дотриманням принципів та положень законодавства Європейського Союзу, що у кінцевому рахунку забезпечить підвищення ефективності використання палива та зменшення споживання природного газу в суспільному виробництві.

Проектом Закону для забезпечення зростання ефективності використання палива та підвищення екологічної безпеки передбачено віднесення до принципів державної політики у сфері використання когенераційних установок сприяння перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів в високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії та економічного стимулювання використання високоефективних когенераційних установок на підприємствах незалежно від форми власності та галузевої належності.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», якими додати нові терміни, а саме: «мікрокогенераційна установка», «дрібномасштабна когенераційна установка», «високоефективна когенерація», «високоефективна когенераційна установка», «гарантія походження електричної енергії, виробленої високоефективною когенераційною установкою» та інші відповідно до їх визначень, наведених у Директивах.

Проектом для отримання кінцевим споживачем можливості обирати між енергією, виробленою когенераційними установками, та енергією, яка отримана за рахунок інших технологій, передбачається надати споживачеві гарантії походження електричної енергії, виробленої на основі узгодженої ефективності контрольних значень високоефективної когенераційної установки.

Законопроектом пропонується встановити термін дії гарантії походження (12 місяців з дня видачі), стандартний обсяг відпущеної в мережу електричної енергії (1МВт·год). Визначено, що ведення електронного реєстру гарантій походження енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією, з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення електронного документообігу та захисту інформації в інформаційних системах здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, в порядку та за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону зареєстровано за №4527.