Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
08 вересня 2021, 13:09

 

Законопроект спрямований на вдосконалення механізмів управління бібліотечною справою, на належне законодавче врегулювання суспільних відносин, пов'язаних із формуванням, збереженням та використанням бібліотечно-інформаційного ресурсу України з метою підвищення рівня культури і освіченості населення, а також на зростання обсягів надання якісних бібліотечних  послуг.

У новій редакції Закону пропонується розширити та оновити поняттєвий та термінологічний апарат, зокрема, додати ряд нових термінів та уточнити існуючі (наприклад, додані такі терміни, як «бібліотечний пункт», «електронна база даних», «електронний документ», «книжкова пам’ятка», «національна бібліографія» тощо).

Проектом пропонується також уточнити завдання державного управління у бібліотечній сфері та відповідні функції центрального органу виконавчої влади у сфері культури. Зокрема, пропонується вилучити ряд функцій, зміст яких викликає різночитання, не відповідає визначеній термінології, а тому не можуть бути реалізованими.

Запропоновано сучасну класифікацію бібліотек за формами власності та значенням; за суспільним призначенням.

Проектом пропонується визначити та закріпити функції бібліотек: уточнит відповідно до міжнародних стандартів завдання та функції національних та державних бібліотек; уперше пропонується закріпити функції публічних бібліотек (відповідно до Маніфесту ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки); уперше пропонується закріпити функції обласних універсальних наукових бібліотек як головних регіональних бібліотек.

У проекті конкретизовано норми про спеціальні бібліотеки.

Норми щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек приведено у відповідність до законодавства про юридичні особи.

Законопроектом також запропоновано інший механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та не допустити обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування. Законопроектом передбачено, що процес реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек має розглядатися в публічній площині.

Законопроектом пропонується ввести поняття піклувальної ради бібліотеки як дорадчого колегіального органу, основним завданням якого є сприяння розвитку бібліотеки.

Також у проекті унормовано функціонування обмінних бібліотечних фондів, приділено увагу питанню збереженню бібліотечних фондів, особливо книжкових пам’яток, у тому числі шляхом оцифрування та відкриття широкого доступу до них за допомогою електронних бібліотек, унормовано створення та функціонування Національної електронної бібліотеки, введено норми щодо посилення соціальних гарантій працівників бібліотек.

Проект Закону зареєстровано за №5002.