Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо спорту ветеранів України

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
04 червня 2021, 14:38

 

Члени Комітету розглянули проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України (реєстр. №5526) на засіданні 2 червня.

Під час засідання зазначалося, що законопроект розроблено на основі пропозицій Міністерства у справах ветеранів, що надійшли до Комітету.

Законопроектом, пропонується:

• визначити на законодавчому рівні поняття «спорт ветеранів війни» задля залучення ветеранів війни та членів їх сімей до занять певним видом спорту, їх участь у міжнародних та інших спортивних заходах, психологічній та соціальній адаптації через спортивну діяльність, підготовку збірних команд України з числа ветеранів війни та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях;

• уточнити напрями спорту, додавши до них «спорт ветеранів війни»;

• визначити повноваження центральних органів виконавчої влади, що будуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей, участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах тощо.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило, зокрема, такі зауваження до законопроекту:

• потребує уточнення запропоноване в новій статті 362 законопроекту поняття «спорт ветеранів війни», оскільки таке поняття є недостатньо визначеним;

• потребує належного термінологічного узгодження в проекті поняття «збірна команда України», оскільки чинна редакція Закону «Про фізичну культуру і спорт» оперує поняттям «національні збірні команди»;

• потребує узгодження частина друга статті 362 в частині забезпечення розвитку спорту ветеранів війни, яка  фактично дублює положення статті 6 Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Міністерство молоді та спорту підтримує законопроект із зауваженнями та зазначає, що статтею 6 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» вже передбачено, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту, тому включення таких повноважень у запропоновану законопроектом редакцію статті 362 вважає недоцільним.

Під час обговорення члени Комітету зазначили, що законопроект заслуговує на підтримку, оскільки його реалізація, в першу чергу, сприятиме соціально-психологічній реабілітації ветеранів війни. А всі пропозиції і зауваження, включаючи зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, можуть бути опрацьовані під час підготовки законопроекту до другого читання.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту Закону у першому читанні прийняти його за основу.