У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Постанову «Про утворення ТСК Верховної Ради з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України»

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
11 листопада 2019, 10:13

У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва опубліковано дві постанови про утворення Тимчасових слідчих комісій.

Так, згідно з текстом Постанови «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України, ТСК має забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів Верховної Ради України щодо протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

У Постанові Верховної Ради «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації», сказано: «Метою Тимчасової слідчої комісії є недопущення монополізації у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, обмеження впливу Російської Федерації на інформаційний простір та протидія загрозам національній безпеці у сфері інформаційного простору».

У «Відомостях Верховної Ради України» від 8 листопада також опубліковані закони України:

- «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та де яких інших  законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», направлений на забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища і запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Закон набуде чинності 19 квітня 2020 року;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення  правової охорони географічних зазначень». Закон мітить нові визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо; уточнює умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони; визначає умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню; прописує порядок державної реєстрації географічного зазначення тощо. Закон набуде чинності 1 січня 2020 року;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи». Закон впроваджує обмеження випадків передачі судових справ судом, який розглядає справу в касаційному порядку, на розгляд Великої Палати Верховного Суду при оскарженні судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції. Закон набув чинності 19 жовтня 2019 року.

Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».