Спікери парламентів України і Молдови підписали відкритий лист головам парламентів європейських країн щодо оцінки «Північному потоку- 2» як фактору дестабілізації

Прес-служба Апарату Верховної Ради України
02 березня 2018, 18:43

 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та Спікер Парламенту Республіка Молдова Андріан Канду підписали відкритий лист головам парламентів європейських країн щодо оцінки  «Північному потоку- 2» як фактору дестабілізації.

«У цьому листі надано оцінку  «Північному потоку- 2» як фактору дестабілізації, підкреслено намагання вплинути з боку керівництва Російської Федерації на Європейські держави і послабити наші держави, - зазначив Голова Верховної Ради, - Як я і говорив, 10-11 березня цей лист буде підписаний також спікерами Литви і Польщі. Це буде фактично лист від трьох спікерів. Це власне той випадок, коли ми можемо говорити одним голосом».  

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в рамках візиту до Республіки Молдова у п’ятницю під час зустрічі зі Спікером Парламенту Республіка Молдова Андріаном Канду зазначив, що Україна і Молдова повинні активніше формувати свої двосторонні відносини.

А.Парубій поінформував співрозмовника щодо реформ, які проводить Україна, та про останні ухвалені законодавчі акти, зокрема проект закону про Антикорупційний суд та чотири законопроекти, які важливі для євроінтеграції України. Ключовим А.Парубій назвав також ухвалення рішення про  ратифікацію Угоди з Молдовою про спільний контроль на кордоні. «Фактично усі фракції підтримали цей документ, демонструючи своє ставлення до Молдови», - сказав він.

Голова Верховної Ради вважає, що «Україна і Молдова повинні активніше формувати свої двосторонні відносини і те, про що ми говорили на Конференції, – наші тристоронні відносини». Він також наголосив на необхідності бути більш активними на міжнародній арені, «аби наш голос було сильніше чути».

А.Парубій підкреслив, що «ми – не сіра зона, ми – щит, ми на передовій і, окрім вимог до нас, треба щоб чули і наш голос, і ми повинні робити все, аби було більше розуміння нашої ситуації». «Коли наші дії і наші заяви будуть спільними, наш голос звучатиме голосніше», - зазначив він, зауваживши, що співпраця має стосуватися не лише наших трьох країн, а й усіх країн, сусідів Росії, від Балтії до Чорного моря.

Голова Верховної Ради звернув увагу на те, що під час останньої Парламентській Асамблеї «Україна – Польща – Литва» було обговорено ідею щодо написання спільного листа щодо руйнуючої ролі проекту Північний потік-2.

А.Парубій висловив вдячність спікеру Молдови за готовність долучитися до підписання цього листа. Він також зауважив, що спікери Литви і Польщі  долучать свої підписи 11 березня у Вільнюсі, де у них буде двостороння зустріч. «Я впевнений, така дія показує позицію цілого регіону стосовно  таких проектів, які впливають  на європейську політику», - додав він.

Спікер Парламенту республіки Молдова, своєю чергою, підкреслив, що підтримають усі запропоновані ініціативи та засуджують анексію Криму і воєнні дії на Сході. «Ми високо оцінюємо позицію України в реалізації тих проектів, які були запропоновані в минулому році. Ми готові співпрацювати у реалізації реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією у частині антикорупційних судів», -наголосив він.

Андріан Канду запропонував обмінятися досвідом з парламентом України у питаннях проведення реформ, реформування правоохоронної сфери, адаптації національного законодавства до європейських норм. «Наша спільна мета - це безпека і добробут наших громадян», - наголосив він, висловившись за активізацію співпраці як на рівні комісій, голів комітетів з питань зовнішньої політики, так і по лінії груп дружби. А.Канду підтримав ідею колективного голосу щодо загроз безпеці: «Я впевнений, що нас почують і в Європі, і за океаном, і нам вдасться реалізовувати те, що ми хочемо досягти».

Голова Верховної Ради наголосив, що спільні сьогоднішні дії і долі країн нерозривно між собою пов’язані. «Ми проводимо реформи, і фактично, реформи дуже подібні вашим, на ту ж саму тематику. Я говорю про антикорупційний суд, а ви згадали про юридичну реформу, і одночасно фактично ми проводимо виборчу реформу, - зазначив він. - І нам було би добре проводити консультації з приводу того, які труднощі і ризики стоять за тією чи іншою виборчою системою». Також, за його словами, важливо напередодні будь-яких рішень спілкуватись з нашими партнерами, розуміючи, які наслідки може мати те чи інше рішення парламенту, і так само зворотньо.

Торкаючись питань безпеки, Голова Верховної Ради акцентував увагу на інформаційній, мілітарній та енергетичній складовій. Зокрема, в інформаційній частині, він поінформував, що Україна через тиждень після російської агресії вимкнула російські канали. «Ми заборонили усі російські фільми і серіали, досить потужно підтримали вітчизняну кіноіндустрію і дали можливість європейським фільмам бути в Україні», - додав він і привітав рішення Молдови про заборону російських розважальних передач, фільмів, серіалів, телеканалів та штрафи за це.

Голова Українського парламенту акцентував увагу на важливості впливу соціальних мереж на формування світогляду та впливу на громадян: «Головна війна – не в економіці чи енергетиці, а саме у цій сфері. Це потім приходять танки, а спочатку перемагають в інформаційній політиці».

«Для України дуже важливі наші двосторонні відносини. Ми маємо і спільне минуле, складне спільне сьогодення, коли ваші і наші території окуповані Російської Федерацією, але головне,- підкреслив А.Парубій, - ми маємо спільне майбутнє: вступ до ЄС, реформи в наших країнах, тому ми повинні зміцнювати наші відносини».ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ГОЛОВАМ

ПАРЛАМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

 

Ми, голови парламентів (назви країн, що підписали), висловлюємо нашу рішучу підтримку та сприяння енергетичній безпеці та диверсифікації джерел, постачальників та маршрутів, які є складовими елементами Енергетичного Союзу. Ми також глибоко стурбовані наполегливими спробами Росії використовувати енергетичні інтереси у політичних цілях, тим самим підриваючи європейську та євроатлантичну єдність.

Хоча формально "Північний потік - 2" представляється як комерційний проект, фактично він є інструментом російської державної політики. "Північний потік - 2" - це не диверсифікація джерел постачання газу, а поглиблення енергетичної залежності ЄС, особливо країн Центральної та Східної Європи, від Росії, а отже, збереження їх вразливості.

Енергетична безпека є ключовим компонентом для об’єднаної та процвітаючої Європи, де конкуренція та принципи вільного ринку створюють основу для успіху. Тому існує потреба в інвестуванні в енергетичну інфраструктуру, зокрема газові інтерконектори та додаткові газопроводи, що дозволить сприяти диверсифікації поставок природного газу.

Експлуатація "Північного потоку - 2", якщо трубопровід в кінцевому підсумку буде побудовано, як і будь-якого іншого інфраструктурного проекту, повинна повністю відповідати вимогам законодавства ЄС, особливо положенням Третього енергетичного пакету. Тому цим листом ми закликаємо до швидкого прийняття поправки до газової директиви ЄС та її перенесення до національного законодавства з метою створення єдиного підходу до інфраструктури імпорту природного газу з третіх країн на ринок ЄС. Реалізація масштабного проекту, який не відповідає цілям ЄС щодо відкритого ринку газу та диверсифікації імпорту є шкідливою. Ще з більшою стурбованістю спостерігаємо за тим, що найбільші енергетичні компанії ЄС, які залучаються до кожного великого російського проекту, що стосується газової інфраструктури, використовуються для захисту інтересів Росії у Європейському Парламенті та Європейській Комісії. Подальше розширення російської інфраструктури постачання природного газу може збільшити цей вплив, а також вразливість ЄС, оскільки це може посилити залежність від одного постачальника та маршруту.

"Північний потік - 2" слід розглядати в більш широкому контексті сучасних російських інформаційних та кібернетичних ворожих дій та військової агресії; тому ми закликаємо європейські країни обмежити можливість Росії здійснювати агресивні дії та забезпечити аби експлуатація "Північного потоку 2" повністю відповідала законодавству ЄС.

Ми закликаємо всі країни Європи та Сполучені Штати до поглибленого та всеосяжного діалогу на основі прозорості та взаємної довіри з метою забезпечення кожного громадянина безпечною, доступною та не шкідливою для клімату енергією.

 

 

OPEN LETTER TO THE PRESIDENTS

OF THE PARLIAMENTS OF EUROPEAN STATES

 

We express our strong support to and promotion of energy security and diversification of sources, suppliers and routes that are the building blocks of the Energy Union. Likewise, we are deeply concerned about the Russian persistent efforts to use energy interests for political reasons, thus undermining European and Euro-Atlantic unity.

 

Although formally Nord Stream 2 is presented as a commercial project, in fact, it is an instrument of Russia’s state policy. Nord Stream 2 is not about diversification of gas supply sources, but about deepening of energy dependence of the EU, and especially of Central and Eastern European countries, from Russia and, consequently, maintaining their vulnerability. 

 

Energy security is the key component for a united and prosperous Europe, where competition and free market principles create a basis for success. Therefore, there is a need to invest in the energy infrastructure, especially gas interconnectors and additional gas pipelines, which would allow fostering the diversification of natural gas supply.

 

Nord Stream 2 operation, if the pipeline is eventually built, must fully comply, as any other infrastructure project, with the EU law, especially with the provisions of the Third Energy Package. Therefore, with this letter, we urge for a swift adoption of the EU Gas Directive amendment and its transposition into the national law, as to establish a unified approach towards the natural gas import infrastructure from third countries to the EU market. It is detrimental to implement a large-scale project, which does not comply with the EU objectives of open gas market and import diversification. It is even more concerning to see how major EU energy companies, which are being attracted in every major Russian gas infrastructure project, are being used to advocate Russia’s interest at the European Parliament and European Commission. Further expansion of the Russian natural gas supply infrastructure may increase this influence, as well as the EU vulnerability, as it may strengthen the dependence on a single supplier and route.

 

Nord Stream 2 should be viewed in a wider context of today’s Russian information and cyber hostilities and military aggression; therefore, we urge the European countries to limit Russia's ability to exert aggressive actions and to ensure that Nord Stream 2 operation fully complies with the EU law.

 

We call on all the countries of Europe and the United States for an enhanced and comprehensive dialogue, based on transparency and mutual trust, with a view to ensure secure, affordable and climate-friendly energy for every citizen.