Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує ратифікувати Угоду між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці

03 жовтня 2003, 09:07

В зазначеній Угоді визначено принципи та форми співпраці, встановлені правила, які спрощують трудову міграцію громадян України до Португальської Республіки з метою виконання трудової діяльності тимчасового характеру.

Цією Угодою визначаються державні установи, які напряму взаємодіють між собою в межах її реалізації, механізм подання пропозицій Португальськими роботодавцями та організація процесу наймання українських громадян, умови їхнього в’їзду, перебування та праці в Португальській Республіці.

Члени Комітету зазначають, що Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами  (Європейським Союзом) визначено, що статус українських громадян, які на законних засадах працюють на території держави-члена, не допускає ніякої дискримінації з причин громадянства стосовно умов праці, винагороди за працю або звільнення з роботи порівняно зі своїми власними громадянами.

Комітет вважає, що ратифікація зазначеної Угоди сприятиме легальному працевлаштуванню та посиленню соціального захисту громадян України, які тимчасово в’їжджають до Португальської Республіки з метою здійснення професійної діяльності як працівники за наймом, та розширенню співробітництва між компетентними органами України і Португальської Республіки в галузі трудової міграції.