26 січня 2022
1430

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проводить засідання у форматі відеоконференції.

Проєкт порядку денного

І. Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним з опрацювання:

1. Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди «Східна Україна: Возз'єднання, Відновлення та Відродження (Проект 3В)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр.№0134 від 10.11.2021; Президент України)

2. Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ» між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр.№0135 від 18.11.2021; Президент України)

ІІ. Законопроекти, що належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, регулюються нормами і принципами СОТ та стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію:

4. Проект Закону про вихід з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок (реєстр.№0141 від 30.12.2021; Кабінет Міністрів України)

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» у зв'язку з виходом України з Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок (реєстр.№6489 від 30.12.2021; Кабінет Міністрів України)

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (реєстр.№6368 від 02.12.2021; Президент України)

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (реєстр.№6368-1 від 09.12.2021; н.д. О.Дунда та інші)

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо підстав і порядку прийняття та припинення громадянства України (реєстр.№6368-2 від 17.12.2021; н.д. М.Княжицький)

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю (реєстр.№5344 від 07.04.2021; Кабінет Міністрів України)

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю (реєстр.№5344-1 від 15.04.2021;н.д. Ю.Тимошенко та інші)

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння зайнятості осіб з інвалідністю (реєстр.№5344-2 від 23.04.2021; н.д. Н.Королевська та інші)

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (реєстр.№5344-3 від 23.04.2021; н.д. Г.Третьякова)

13. Проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр.№6416 від 10.12.2021; Кабінет Міністрів України)

14. Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (реєстр.№6256 від 02.11.2021; Кабінет Міністрів України)

15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління (реєстр.№4088 від 14.09.2020; н.д. Д.Гетманцев та інші)

16. Проект Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (реєстр.№6013 від 09.09.2021; н.д. Р.Стефанчук, В.Галайчук, Д.Любота, М.Мезенцева,О.Вінтоняк, П.Мельник та інші)

17. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг (реєстр.№6183 від 18.10.2021; н.д. М.Крячко, Д.Любота та інші)

18. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального майна (реєстр.№6102 від 27.09.2021; н.д. О.Мовчан та інші)

19. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального майна (реєстр.№6102-1 від 05.10.2021; н.д. О.Макаров та інші)

20. Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо встановлення пільгового режиму отримання в оренду державного і комунального майна орендарями, які потребують соціального захисту, здійснюють соціально значиму діяльність, зокрема забезпечують реформу шкільного харчування) (реєстр.№6102-2 від 07.10.2021; н.д. Р.Підласа)

21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої енергетики (реєстр.№5390 від 16.04.2021; н.д. О.Семінський та інші)

22. Законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, не стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до ЄС

Інші питання


Повернутись до календаря подій