14 червня 2021
1400

 

14 червня 2021р. з 14.00 до 16.00 в онлайн форматі проходитиме круглий стіл на тему: «Конституція України – запорука консолідації українського суспільства» з  нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України.

Мета заходу: акцентувати увагу на ідеї Конституції України як Основного закону представницько-парламентської системи влади, що забезпечується вибором гідних і вільних представників, наділених повноваженнями до прийняття загальнодержавних рішень, гарантування законності і демократії.

 

Питання для обговорення:

·     Подія ухвалення Конституції України – шлях до розвитку вітчизняного парламентаризму.

·     Історико-правова традиція вітчизняного конституціоналізму та парламентаризму.

·     Цивілізаційний вимір Конституції України – головний інструмент захисту громадянських прав, свобод і людської гідності.

 

Учасники круглого столу: народні депутати України, керівництво Верховної Ради України; керівництво Апарату Верховної Ради України; керівництво Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; представники Академії парламентаризму, кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Наукової школи вітчизняного парламентаризму; інші фахівці зі сфери вітчизняного парламентаризму.

Програма круглого столу:


13:58 – 14:00

ПІДключення учасників заходу

 

14:02 – 14:15

Вступне слово:

Валентина Гошовська, президент Академії парламентаризму, керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, заслужений працівник народної освіти України, д. політ.н., проф., DrHb, заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України, народний депутат України кількох скликань, член Конституційної  Ради у Верховній Раді України ІІ скликання.

14:15 – 14:30

Привітання:

Юрій Кісєль, народний депутат України,  Голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Михайло Теплюк, в.о. керівника Апарату Верховної Ради України, державний службовець II рангу, заслужений юрист України, керівник Головного юридичного управління при Верховній Раді України, член Конституційної Асамблеї, д.юр.н.;

Володимир Слишинський, Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України;

Лариса Комаха, директор Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса Шевченка, д.філос.н., проф.

14:30 – 16:00

Виступи представників Наукової школи вітчизняного парламентаризму

14:30 – 15:00

Подія ухвалення Конституції України – шлях до розвитку вітчизняного парламентаризму

Лілія  Григорович,  к.філос.н., народний депутат України ІІ-УІІ скликань  - Прийняття Конституції України в умовах політичної невизначеності та економічної нестабільності

 

В  обговоренні питання  беруть участь:

Валентина Завалевська, к.е.н., доц., народний депутат України ІІ скликання; Олександр Пухкал, д.держ.упр., проф., народний депутат України ІІІ скликання;  

 

народні депутати України Верховної Ради України ІХ скликання - Володимир Крейденко (к.держ.упр.), Лада Булах, Оксана Дмитрієва.

15:00 – 15:30

Історико-правова традиція вітчизняного конституціоналізму та парламентаризму.

Ростислав Марчук, к.юр.н., доц. – Еволюційний  розвиток та переваги сучасної Конституції України

Лілія Макаренко,  д.політ.н., доц.  - Сильна демократія – умова становлення і розвитку вітчизняного парламентаризму

 

В  обговоренні питання  беруть участь:

Надія  Максименцева, д.юр.н. – Конституція України на захисті соціальних прав і свобод громадянина і людини: порівняльний аспект

Тетяна Сивак, д.держ.упр., доц. – Формування української нації – шлях до  розвитку  вітчизняного конституціоналізму;

 

народні депутати України ІХ скликання Верховної Ради України - Роман Каптєлов, Анатолій Костюх, Володимир Захарченко, Максим Перебийніс, Микола Тищенко, Олег Семінський.

15:30 – 15:50

 Цивілізаційний вимір Конституції України – головний інструмент захисту громадянських прав, свобод і людської гідності

Ірина Дудко, д.політ.н., проф.Конституція України і європейські стандарти  демократії

Мирослав Дурдинець, к.юр.н.Механізми конституційного захисту прав і свобод громадян України

 

В  обговоренні питання  беруть участь:

Тетяна Пояркова, д. політ.н., доц. – Соціально-політичний  вимір Конституції України у період військових дій

Лідія Даниленко, д.пед.н., DrHb, проф.Особистісно-ціннісні характеристики Конституції України

 

народні депутати України Верховної Ради України ІХ скликання - Олександр Аліксійчук, Олег Арсенюк, Ігор Негулевський, Юлія Яцик.

15:50 – 16:00

Заключне слово  Валентини Гошовської.   Підведення підсумків.

 


Повернутись до календаря подій