Верховна Рада України на пленарному засіданні 6 червня 2024 року прийняла за основу проект Закону про внесення до Закону «Про вищу освіту» щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти (реєстр. №10279).

Прийняття Закону забезпечить посилення ролі студентського самоврядування у діяльності закладів вищої освіти, активізацію їх участі у розвитку закладу вищої освіти відповідно до практик провідних закладів вищої освіти країн Європейського Союзу, розвиток управлінських та лідерських якостей здобувачів освіти, їх фінансової грамотності та громадянської відповідальності.

Проектом Закону пропонується:

при формуванні вчених рад і органів громадського самоврядування, а також при виборах керівників закладів вищої освіти включити аспірантів, ад’юнктів, асистентів-стажистів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів до квоти «інших працівників» закладу вищої освіти, а докторантів – до квоти науково-педагогічних та наукових працівників. При цьому пропонується збільшити квоти для представників студентів;

передбачити необхідність долучення представників студентів до робочих та дорадчих органів закладу вищої освіти у випадках, визначених Законом;

визначити у Законі рамкові норми щодо Положення про студентське самоврядування, а також чіткіше прописати рамкові норми щодо формування і діяльності органів студентського самоврядування. Передбачити, що це Положення, а також звіт про використання коштів мають оприлюднюватися на сайті закладу вищої освіти та/або інформаційних ресурсах студентського самоврядування;

передбачити чітке розмежування між представницькою, виконавчою, виборчою та контролюючою гілками в органах студентського самоврядування, що сприятиме усуненню наявних невизначеностей, прозорості та ефективності діяльності органів студентського самоврядування;

встановити, що органи студентського самоврядування не лише захищають права та інтереси студентів, але і сприяють їх реалізації;

передбачити право органів студентського самоврядування вносити пропозиції до освітніх програм;

додати норми про погодження органом студентського самоврядування положення про організацію освітнього процесу закладу вищої освіти, а також керівників студмістечка та гуртожитків;

передбачити, що окремі рішення з питань, що потребують погодження органом студентського самоврядування, можуть бути введені в дію без такого погодження, якщо протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання про погодження рішення орган студентського самоврядування не надав письмового обґрунтування про відмову у наданні погодження. Надати можливість визначати у положенні про студентське самоврядування, осіб, уповноважених надавати такі погодження у кожному конкретному випадку;

передбачити, що заборона втручання адміністрації не стосується питань, пов’язаних з безпекою життя та здоровʼя учасників освітнього процесу;

передбачити, що рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, органами громадського самоврядування та/або іншими органами управління закладу вищої освіти;

усунути прогалини, що шкодили неперервності функціонування керівництва органів студентського самоврядування при завершенні здобуття вищої освіти певного рівня і вступі для здобуття вищої освіти наступного рівня;

поширити норми Закону в частині студентського самоврядування на приватні заклади вищої освіти;

замінити норми чинного Закону про прямі таємні вибори представників студентів до вчених рад, органів громадського самоврядування на їх обрання вищим представницьким органом студентського самоврядування;

передбачити право студентів на перерву у навчанні за власним бажанням, а також за станом здоров’я, у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності, військовою службою, вагітністю та пологами, сімейними обставинами тощо;

передбачити право здобувачів обирати форму здобуття освіти не лише під час вступу, але і під час навчання, що буде відповідати наявним практикам і є необхідним для реалізації нових форм здобуття вищої освіти;

поширити право на отримання стипендій, призначених фізичними та юридичними особами, на студентів всіх форм здобуття освіти;

узгодити норми частини 5 статті 10 та пункту 3 частини 1 статті 63 щодо обов’язковості створення індивідуального навчального плану, що є важливим інструментом реалізації права студента на вибір дисциплін, академічну мобільність, зарахування результатів неформального та інформального навчання тощо.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Ми разом - проти російської агресії”

23 липня 2024 16:12
23 липня 2024 16:10
23 липня 2024 16:08
18 липня 2024 16:23
18 липня 2024 16:15
18 липня 2024 15:58
18 липня 2024 14:59
18 липня 2024 14:55
18 липня 2024 14:51
18 липня 2024 14:49