06 червня 2024 року Верховна Рада України за результатами розгляду в першому читанні прийняла за основу проект Закону про академічну доброчесність (реєстр. №10392 від 08.01.2024).

Прийняття Закону України «Про академічну доброчесність» стане історичним кроком, оскільки аналогів йому не існує в жодній державі європейського простору. Закон забезпечуватиме можливість підняти на більш високий, відповідний європейським стандартам, рівень культури в усіх закладах освіти і наукових установах, утвердити цінності академічної доброчесності, як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.

Формування культури академічної доброчесності в закладах освіти має призвести до:

1) підвищення довіри до результатів навчання здобувачів освіти;

2) підвищення якості здобутої освіти (здобувачі освіти мають навчитися писати САМІ, дотримуючись авторських прав і поважаючи працю інших, і надавати для оцінювання власні результати навчання, а не результати навчання та інтелектуальної праці однокласників/одногрупників);

3) підвищення якості і чесності в наукових дослідженнях (ті, хто здатні писати і пишуть наукові праці, мають писати їх під своїм ім’ям, а ті, хто не здатен і не пише, мають займатися іншою суспільно корисною справою);

4) підвищення доброчесності громадян (випускників шкіл і університетів) в суспільному житті: на державній службі, в судах, правоохоронних органах, в бізнесі тощо.

Отже, ЩО НОВОГО має дати Закон України «Про академічну доброчесність»:

1) забезпечити правову визначеність у питанні змісту академічної доброчесності, розкривши його через конкретні, визначені світовою академічною спільнотою, базові цінності: чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність, стійкість, рішучість;

2) визначити основні принципи і основні правила академічної доброчесності, яких мають дотримуватися усі учасники освітнього процесу на всіх рівнях освіти, усі вчені під час провадження наукової діяльності, а також вступники;

3) окреслити основні шляхи забезпечення академічної доброчесності;

4) визначити зміст та основні види порушень академічної доброчесності, зміст та основні питання академічної відповідальності, у тому числі основні види санкцій за такі порушення;

5) врегулювати основні процедури реагування на порушення академічної доброчесності, визначивши особливості реагування на порушення академічної доброчесності здобувачем освіти, особливості притягнення до академічної відповідальності керівників закладів освіти, наукових установ та особливості та наслідки позбавлення присудженого наукового ступеня, ступеня вищої освіти чи присвоєного вченого звання;

6) передбачити у прикінцевих і перехідних положеннях проекту Закону зміни до інших законів України для системного і збалансованого впровадження академічної доброчесності на всіх рівнях освіти, в науковій діяльності тощо;

7) чітко розвести питання захисту академічної доброчесності і питання захисту авторських прав і суміжних прав (у них різні об’єкти захисту і це різні суспільні відносини);

8) припинити ганебну на весь світ практику написання навчальних і наукових робіт на замовлення, включно з відповідною рекламою тощо.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Ми разом - проти російської агресії”

23 липня 2024 16:12
23 липня 2024 16:10
23 липня 2024 16:08
18 липня 2024 16:23
18 липня 2024 16:15
18 липня 2024 15:58
18 липня 2024 14:59
18 липня 2024 14:55
18 липня 2024 14:51
18 липня 2024 14:49