На засіданні Комітету з питань правової політики 26 вересня 2022 року розглянуто поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік (реєстр. №8000 від 14 вересня 2020 року) та пропозиції органів державної і судової влади щодо потреб фінансового забезпечення у 2023 році.

Як зазначає Комітет відповідно до частини першої статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Пунктами 7 та 8 частини п’ятої, частиною сьомою статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) визначено, що незалежність судді забезпечується окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом і належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України та законом гарантій незалежності судді.

Відповідно до частин першої та другої статті 146 Закону держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів відповідно до Конституції України. Забезпечення функціонування судової влади передбачає: окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону; законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування судів; гарантування достатнього рівня соціального забезпечення суддів.

В межах предметів відання Комітет звернув увагу на те, що пунктом 3 розділу «Прикінцеві положення» проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік пропонується зупинити на 2023 рік дію окремих положень низки законодавчих актів України.

На думку Комітету слід виключити ці положення із проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік зважаючи на позицію Конституційного Суду України, який зазначив що зі змісту положень Конституції України та Бюджетного кодексу України вбачається‚ що закон про Державний бюджет України як правовий акт має особливий предмет регулювання‚ відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби‚ тому цим законом не можуть вноситися зміни‚ зупинятися дія чинних законів України‚ а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин‚ що є предметом інших законів України.

Також до Комітету надійшли пропозиції від Державної судової адміністрації України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Вищого антикорупційного суду, Міністерства юстиції України, Вищої ради правосуддя. Загальна додаткова потреба головних розпорядників бюджетних коштів у 2023 році становить 21 634 747,4 тис. грн.

Заслухавши на засіданні Комітету представників головних розпорядників бюджетних коштів щодо додаткових потреб у фінансуванні, пояснення Міністерства фінансів України, позицію Ради суддів України Комітет вирішив підтримати пропозиції, надіслані до Комітету органами державної та судової влади, та рекомендувати Комітету з питань бюджету збільшити передбачені у додатках №№ 3 та 7 до проекту Закону про Державний бюджет України на 2023 рік видатки в розмірі 21 634 747,4 тис. грн.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Ми разом - проти російської агресії”

29 листопада 2022 11:43
29 листопада 2022 11:27
29 листопада 2022 09:01
28 листопада 2022 19:46
28 листопада 2022 19:22
28 листопада 2022 13:58
28 листопада 2022 10:53
27 листопада 2022 11:36
27 листопада 2022 10:59
26 листопада 2022 10:50