Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 23 квітня розглянув проєкт Закону №6496 про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби. У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що проєкт розроблено з метою удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби, удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень. За висновком Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності та гарантування дотримання прав людини і працівника.

 

Проєкт Закону №10249 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Проєкт пропонує зміни до Сімейного кодексу України, законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про охорону дитинства», «Про медіацію» для приведення у відповідність законодавства до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції). Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності та забезпечення повної відповідності Стамбульській конвенції.

 

Проєкт Закону №11024 про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Метою Закону, як вказано у пояснювальній записці, є «забезпечення захисту територій та об’єктів природно-заповідного фонду України від негативного впливу внаслідок експлуатації механічних транспортних засобів та зменшення антропогенного навантаження на ці території та об’єкти», а також «доповнення класифікації заказників та пам’яток природи новими категоріями – “мікологічний заказник” та “мікологічна пам’ятка природи”, з метою поліпшення збереження рідкісних і зникаючих видів грибів». Для цього у законопроєкті пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

 

Проєкт Закону №11130 про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження. Проєкт Закону, зокрема, пропонує внести зміни до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими кримінальне провадження в суді першої інстанції, в тому числі Вищим антикорупційним судом, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію та Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Проєкт Закону №10435 про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення окремих видів громадського контролю. Мета документу, як вказано у пояснювальній записці, - удосконалення механізму здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства про соціальні послуги та за діяльністю закладів з надання психіатричної допомоги. Для цього законопроєктом пропонується внести відповідні зміни та доповнення до законів України «Про соціальні послуги» та «Про психіатричну допомогу». За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, а також зобов’язанням України в рамках Ради Європи.

 

Проєкт Закону №11110 про внесення змін до статті 171 Сімейного кодексу України щодо сприяння у врахуванні думки дитини у справах, що стосуються її інтересів. Проєктом закону пропонується доповнити статтю 171 Сімейного кодексу України нормою, за якою суд, органи опіки та піклування при розгляді питання заслуховують думку дитини обов’язково, а у випадку неможливості її заслухати суд, органи опіки та піклування зобов’язані зазначити причини у рішенні. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву ЄС та зобов’язанням України щодо захисту прав людини в рамках правових механізмів Ради Європи, однак потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності.

 

Проєкт Закону №11150 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою врахування стандартів Ради Європи та узгодження із Законом України “Про адміністративну процедуру”.

 

Проєкт Закону №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро. За пояснювальною запискою проєкт Закону розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України. Законопроект спрямований на удосконалення правових засад діяльності Бюро, зокрема у частині: формування складу конкурсної комісії для відбору його Директора на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку, а також повноважень цієї комісії. Можливості проходження служби в БЕБ на підставі контракту про проходження служби; формування складу Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ та її повноважень. Комітет ухвалив висновок, що проект Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині забезпечення належного рівня захисту персональних даних та права на приватне життя.

 

Проєкт Закону №11062 про засоби захисту рослин і добривні засоби. Документ пропонує встановити процедури розміщення на ринку засобів захисту рослин та добривних засобів відповідно до правил, які діють в Європейському союзі. Пропонує визначити термінологію та основні поняття щодо схвалення діючих речовин, антидотів та синергістів, які містяться в препаративних формах засобів захисту рослин, визначення неприйнятних коформулянтів, які не можуть міститись у складі засобів захисту рослин. Документ також має на меті гармонізувати процедури розміщення на ринку добривних засобів, а також визначити порядок поводження із небезпечними відходами, які утворюються внаслідок застосування засобів захисту рослин. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень Регламенту 1107/2009.

 

Проєкт Закону №10333 про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання деяких питань простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану для внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу або працездатність та перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, або втратили житло. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію та положенням Директиви 2008/48.

 

Проєкт Закону №10177 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті». Метою запропонованих в законопроєкті змін, як вказано у пояснювальній записці, є розширення можливостей здобувачів вищої освіти у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій та автономії закладів вищої освіти в розробленні та реалізації освітніх програм. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію, водночас потребує доопрацювання із врахуванням принципу правової визначеності.

 

Також Комітет розглянув проєкт Закону №9613 про внесення змін до Закону України “Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

28 травня 2024 15:54
28 травня 2024 13:15
28 травня 2024 12:48
28 травня 2024 11:46
28 травня 2024 11:37
28 травня 2024 10:12
27 травня 2024 12:13
26 травня 2024 14:00
26 травня 2024 09:00
25 травня 2024 16:26