26 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій» (далі - Закон), який передбачає відновлення звітування політичних партій та встановлено особливості відповідальності політичної партії за відображення неповної та/або недостовірної інформації у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру внаслідок обставин, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Так, політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за подання звіту з неповною та/або недостовірною інформацією у разі наявності документально підтверджених обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі, зокрема, внаслідок знаходження первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання на територіях територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій. При цьому наявність таких обставин політична партія має обов’язково підтвердити шляхом подання до Національного агентства протягом трьох робочих днів з дня подання звіту документів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

На виконання цих приписів Кабінетом Міністрів України 19 січня 2024 року затверджений Перелік документів, які підтверджують існування обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру протягом строку дії воєнного стану, до якого включено: акт, що засвідчує факт пожежі, складений відповідно до вимог Порядку обліку пожеж та їх наслідків; акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, складений відповідно до вимог Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, яке спричинило обґрунтовану неможливість отримання в повному обсязі інформації для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

У зв’язку з тим, що на тих територіях, на яких ведуться активні бойові дії, та тимчасово окупованих територіях не функціонують органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які б могли засвідчити обставини неможливості отримання політичною партією повної інформації для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії (у тому числі звіти її місцевої організації, місцем знаходження якої є територія ведення активних бойових дій чи тимчасово окупована територія) виникла потреба врегулювання питань, які стосуються подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану, повнотою таких звітів, достовірністю включених до них відомостей. З цією метою народними депутатами України розроблено та зареєстровано 3 законопроекти, які на своєму засіданні 19 квітня 2024 року розглянув Комітет з питань правової політики.

Це проект Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій (реєстр. №11074 від 11 березня 2024 року), поданий народним депутатом України Крульком І.І. та іншими народними депутатами України, та альтернативні до нього проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення проблемних питань пов’язаних з фінансовою звітністю та припиненням діяльності політичних партій (реєстр. №11074-1 від 18 березня 2024 року), поданий народним депутатом України Мамкою Г.М., та проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку звітування політичних партій та державної реєстрації припинення місцевих організацій партій (реєстр. №11074-2 від 21 березня 2024 року), поданий народним депутатом України Власенком С. В.

Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні Законопроект №11074 прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання поправок та пропозицій, із застосуванням положень статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а законопроекти №11074-1 та №11074-2 запропоновано відхилити.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

25 травня 2024 16:26
25 травня 2024 15:41
25 травня 2024 11:00
24 травня 2024 18:43
24 травня 2024 16:54
24 травня 2024 14:04
24 травня 2024 13:45
24 травня 2024 11:01
24 травня 2024 10:41
23 травня 2024 20:08