Із кожним роком у світі збільшується кількість відходів, які потрапляють до ґрунту, водойм, повітря, що призводить до забруднення навколишнього середовища. Викидаючи сміття, люди порушують екологічний закон – кругообіг речовин у природі. Варто наголосити, що до 2015 року людство вже спродукувало понад 6 млрд. тон тільки пластикових відходів, із яких лише 21% були спалені або перероблені.

Для привернення уваги до однієї з актуальних екологічних проблем – засмічення, а також сприяння формуванню у суспільства ціннісного ставлення до навколишнього природного середовища та виховання екологічної культури сортування сміття та поводження з відходами, з врахуванням національних ініціатив щодо скорочення рівня відходів до нуля у період до 2030 року, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 2022 року № 77/161, 30 березня проголошено Міжнародним днем за світ без відходів.

Враховуючи євроінтеграційний шлях України, з прийняттям Верховною Радою України у червні 2022 року Закону України «Про управління відходами», в нашій країні розпочато реформу, спрямовану на удосконалення системи раціонального управління відходами. 

Всі заходи даної реформи покликані на приведення законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у сфері управління відходами; створення сприятливих умов для залучення інвестицій, необхідних для побудови в Україні сучасних інфраструктурних об’єктів зі збирання та оброблення відходів; закриття несанкціонованих сміттєзвалищ і рекультивації полігонів, які не відповідають вимогам екологічної безпеки; вирішення проблеми з управління відходами видобувної промисловості та небезпечними відходами; запровадження ієрархії управління відходами та системи розширеної відповідальності виробника; розроблення та запровадження комплексної програми екологічної просвіти та інформування суспільства матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання.

Реформа управління відходами дає Україні унікальний шанс не лише на виконання євроінтеграційних вимог, а й для забезпечення всебічного захисту здоров’я людей та довкілля шляхом впровадження заходів для запобігання або зменшення утворення відходів, сприяння поверненню в обіг відходів та підготовки їх до повторного використання, а також відновленню, як вторинної сировини та матеріальних ресурсів.

Комітет з питань екологічної політики та прикродокористування

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

29 травня 2024 14:51
29 травня 2024 13:55
29 травня 2024 13:24
29 травня 2024 11:01
28 травня 2024 17:52
28 травня 2024 17:48
28 травня 2024 15:54
28 травня 2024 13:15
28 травня 2024 12:48
28 травня 2024 11:46