Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 19 лютого 2024 року пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про доброчесне лобіювання (реєстр. №10337), поданого Кабінетом Міністрів України і прийнятого Парламентом за основу 10 січня 2024 року.

До другого читання від суб’єктів права законодавчої ініціативи надійшло 1296 поправок і пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законопроекту. Також, з метою удосконалення положень законопроекту та дотримання вимог законодавчої техніки Комітет запропонував доповнити порівняльну таблицю до законопроекту низкою поправок та пропозицій.

До другого читання уточняється термінологія Закону та сфера його дії. Зокрема, вилучається поняття «адвокація» та положення, які мали б врегулювати відповідні відносини. Пропонується визначити лобіювання як діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

До другого читання також пропонується уточнити: принципи лобіювання; правовий статус суб’єкта лобіювання; вимоги до договору лобіювання; питання створення Реєстру прозорості як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб’єктів лобіювання та їх звітність.

Пропонується встановити, що не може бути предметом лобіювання нормативно-правовий акт щодо:

1) оголошення загальної або часткової мобілізації;

2) введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану;

3) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру;

4) використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

5) введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану;

6) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

7) зміни території України;

8) амністії.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року, крім окремих пунктів розділу «Прикінцеві положення», які набирають чинності та вводяться в дію з дня опублікування цього Закону або з дня введення його в дію.

З урахуванням запропонованих Комітетом пропозицій, до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить 1339 поправок і пропозицій, за результатом розгляду яких пропонується врахувати 326 (в тому числі врахувати частково і редакційно), а 1013 – відхилити.

Розглянувши законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про доброчесне лобіювання (реєстр. №10337) прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

18 квітня 2024 18:54
18 квітня 2024 18:32
18 квітня 2024 18:25
18 квітня 2024 18:15
18 квітня 2024 17:17
18 квітня 2024 17:09
18 квітня 2024 16:37
18 квітня 2024 15:55
18 квітня 2024 14:25
18 квітня 2024 12:59