Відзначаючи 5 червня Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, з метою підвищення обізнаності громадськості про важливість безпечного розвитку рибальства, подолання голоду, припинення надходження на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу, не можна оминути увагою тему негативного впливу незаконного рибальства на збереження біорізноманіття, благополуччя і вразливість екосистем.

Незаконне, непідзвітне і нерегульоване рибальство (ННН-рибальство) є однією з головних причин погіршення стану популяцій водних біоресурсів і, як наслідок, посилення негативного антропогенного впливу на морські екосистеми.

ННН-рибальство часто призводить до надмірного вилову риби без дотримання встановлених квот і правил, що спричиняє зниження популяцій риби та виснаження рибних запасів з серйозними наслідками для екосистем і світової спільноти, життєдіяльність якої залежить від рибальства. Постає питання виживання багатьох видів, зокрема тих, які є рідкісними або знаходяться під загрозою зникнення. Неправомірний вилов, включаючи вилов риби незаконними методами чи у нерозумних обсягах, може загрожувати репродуктивності видів та порушити баланс у природних популяціях.

Незаконні методи рибальства, такі як незаконні риболовні сітки та вибухові пристрої, можуть спричинити непоправні пошкодження та катастрофічні наслідки у морських екосистемах чи призвести до повного руйнування морських екосистем, оскільки можуть призводити до знищення коралових рифів, морської рослинності та інших важливих морських середовищ, що є осередками біорізноманіття.

Для збереження біорізноманіття та благополуччя екосистем необхідно активно боротися з незаконним рибальством, впроваджувати ефективні системи контролю та регулювання, сприяти сталому рибальству та спільними зусиллями утримувати рибальські ресурси на стійкому рівні.

Наразі у Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (реєстр. №0178 від 23.11.2022, поданий Президентом України Зеленським В.О.), який Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув на своєму засіданні 22 грудня 2022 року.

Метою, як зазначено у пояснювальній записці, є приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства, вчиненої у м. Римі 22 листопада 2009 року.

Проект Закону України розроблено відповідно до кроку 433 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №276-р.

Україна є стороною Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, ратифікованої Законом України від 03 червня 1999 року №728-XIV, та Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними, ратифікованої Законом України від 28 листопада 2002 року №319-IV.

Положення зазначених міжнародних документів встановлюють основний принцип для усіх країн, а саме: усі країни мають забезпечувати експлуатацію водних біоресурсів рибальськими суднами, що здійснюють промисел під їх прапором, згідно із заходами щодо сталого управління водними біоресурсами, недопущення незаконного рибальства; усі країни мають співпрацювати між собою з метою недопущення незаконного рибальства.

Пункт щодо посилення контролю за використанням водних біоресурсів було включено до цілей сталого розвитку ООН, що передбачає забезпечення ефективного регулювання видобутку і припинення надмірного, незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибного промислу та згубної рибопромислової практики, а також запровадження науково обґрунтованих планів господарської діяльності, для того щоб відновити рибні запаси у найкоротші можливі терміни, довівши їх до принаймні таких рівнів, які здатні забезпечувати максимальний екологічно раціональний вилов з урахуванням біологічних характеристик цих запасів.

Під час розгляду законопроекту на засіданні Комітету, голова підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об‘єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Овчинникова Ю.Ю. зауважила про необхідність уточнення терміну «Highly Migratory Fish Stocks» («запаси далеко мігруючих риб»). Термін, який первинно закладений в «Угоді про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства», рідко використовується в фаховому середовищі і може викликати непорозуміння під час застосування. Потребує уточнення до яких саме видів риб можна імлементувати вимоги даного закону. Термін «далеко мігруюча риба» походить від Конвенції ООН з морського права і відноситься до видів риб, які мігрують в океані і мають широке географічне поширення, і найчастіше позначає тунця та тунцеві види, акули, марліна та рибу-меч. Транскордонні рибні запаси особливо вразливі до надмірної експлуатації через неефективні режими управління та невідповідність рибальським інтересам.

Враховуючи викладене вище та зваживши на усталену практику ратифікації таких документів, Комітет рекомендував Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (реєстр. №0178 від 23 листопада 2022 року), поданий Президентом України Зеленським В.О., з можливим врахуванням зауважень Комітету, висловлених у мотивувальній частині рішення.

Приєднання України до зазначеної Угоди сприятиме запобіганню, стримуванню та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства на теренах нашої держави, забезпечить більш тісну співпрацю у цьому напрямі охорони довкілля із країнами ЄС та світу.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибним промислом - ще один з кроків на шляху до гармонії з навколишнім світом, збереження довкілля та екологічно безпечного майбутнього нашої планети.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

13 червня 2024 09:30
13 червня 2024 09:15
12 червня 2024 18:21
12 червня 2024 18:00
12 червня 2024 17:09
12 червня 2024 16:45
12 червня 2024 15:50
12 червня 2024 12:36
12 червня 2024 11:35
12 червня 2024 10:24