Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 2 травня розглянув проєкт Закону №9103 про інститут реєстрованих партнерств. Автори законопроєкту зауважують, що повномасштабне вторгнення Рociї в Україну актуалізувало впровадження інституту реєстрованих партнерств. Наразі воно є нагальною потребою, зважаючи на постійну загрозу життю і здоров’ю людей через проведення бойових дій. Насамперед, це необхідно щоб захистити права військових. Оскільки тисячі з них не можуть офіційно оформити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї з ними статі. І тому у випадках поранення, зникнення безвісти чи загибелі їхні сім'ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави. Також потребу у захисті мають і цивільні, життя яких є під постійною загрозою через постійні ракетні обстріли рф. Законопроєкт №9103 визначає правові та організаційні засади реєстрованих партнерств, правовий статус, особисті немайнові та майнові права і обов'язки реєстрованих партнерів, порядок і наслідки державної реєстрації та порядок припинення реєстрованого партнерства.

Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері захисту прав і основоположних свобод людини в частині дотримання прав на недискримінацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою відповідності його Конвенції про права дитини, Конвенції про громадянство, Директивам 2019/1158/ЄС, 2003/86/ЄС та 2004/38/ЄС, а також дотримання принципу правової визначеності та узгодженості із національним законодавством.

 

Також на засіданні члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо таких законопроєктів:

 

проєкту закону №0198 про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України в "Митниці", Програмі Союзу для співробітництва в митній сфері. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроєкт за основу та в цілому.

 

Проєкт Закону №0199 про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть. Вимоги Мінаматської конвенції про ртуть спрямовані на обмеження торгівлі і поступову відмову від застосування ртуті, а також припинення технологічних процесів і використання продукції з вмістом ртуті. Станом на 17 лютого 2023 року Сторонами Мінаматської конвенції про ртуть є 140 країн. За висновком Комітету проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. У зв’язку з цим Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу ухвалив рішення рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому.

 

Проєкт Закону №9170 про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничних розмірів комісійної винагороди (інтерчейнджу) при здійсненні міжбанківських платіжних операцій з використанням платіжної картки. За висновком Комітету, проєкт Закону не відповідає праву Європейського Союзу та потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених положень Регламенту 2015/751.

 

Проєкт Закону №5839 про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки. Згідно з Пояснювальною запискою до законопроєкту його метою є: системний та комплексний перегляд існуючого державного регулювання в сфері поводження з ГМО, а також здійснення державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції; виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до статті 64 Угоди про асоціацію та створення в Україні однакового із ЄС регулювання шляхом імплементації у законодавство України відповідних актів ЄС. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву Європейського Союзу, водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положень Директиви 2001/18/ЄС.

 

Проєкт Закону №5865 про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Проєкт пропонує підвищити інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону підготовлений до другого читання не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності, приведення у відповідність до актів права ЄС в частині визначення розмірів штрафних санкцій за порушення профільного законодавства та взаємодії з Європейським управлінням з цінних паперів та ринків (ЕSМА).

 

Проєкт закону №9206 про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року) та до деяких інших законів. Ухвалення законопроєкту, на думку його авторів, має створити необхідні сучасні європейські умови для забезпечення повного і належного захисту інтересів споживачів, а також захистити рекламний ринок України від негативного впливу ззовні, передусім – через недобросовісні практики поширення в Україні реклами з боку іноземних суб’єктів, які мають прямий чи опосередкований зв’язок з державою-агресором. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання, оскільки не повною мірою враховує положення Директиви 2010/13 (в редакції Директиви №2018/1808/ЄС).

 

Проєкт Постанови Верховної Ради України № 9229  «Про визнання приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією». Комітет ухвалив рішення підтримати законопроєкт та рекомендувати Головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу та в цілому.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

29 травня 2024 13:55
29 травня 2024 13:24
29 травня 2024 11:01
28 травня 2024 17:52
28 травня 2024 17:48
28 травня 2024 15:54
28 травня 2024 13:15
28 травня 2024 12:48
28 травня 2024 11:46
28 травня 2024 11:37