На шляху до членства в ЄС Україна активно приводить нормативно-правові акти у різних сферах національного законодавства у відповідність до європейського стандарту.

Що стосується законодавства у соціальній політиці, то станом на сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визначений головним у опрацюванні 4 «євроінтеграційних» законопроектів, а також 5 альтернативних проектів Законів до них, а саме:

- проект Закону про колективні угоди та договори за реєстр. №7628 (надано порівняльну таблицю (друге читання), рекомендується зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю за реєстр. №5344-д (надано висновок Комітету про розгляд, рекомендується доопрацьований народними депутатами України – членами Комітету прийняти за основу);

- проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах за реєстр. №8244 (надано висновок Комітету про розгляд, рекомендується, серед іншого, прийняти за основу).

- проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин за реєстр. № 5054-1 (надано висновок Комітету про розгляд, рекомендується прийняти за основу).

Щодо законопроектів за №№ 5054,  № 5344,  № 5344-1, № 5344-2 та №5344-3 Комітетом надано висновок про їх відхилення.

«Євроінтеграційні» законопроекти у соціальній політиці, які мають позитивний висновок Комітету, загалом стосуються адаптації українського трудового законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Так, законопроект за реєстр. №7628 пропонує утвердити в Україні європейські традиції ведення соціального діалогу. У разі ухвалення відповідного Закону, роль колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні буде підвищено, захист прав працівників і роботодавців - посилено. Налагодження співпраці сторін соціального діалогу позитивно вплине на розвиток виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

Що стосується законопроекту за реєстр. №8244, то його прийняття посилить правовий захист працівників у разі зміни власника підприємства або бізнесу. Зокрема, встановлюється обов’язок роботодавця продовжувати дію трудових договорів з працівниками у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі.

В свою чергу проект Закону за реєстр. №5344-д (доопрацьований Комітетом), зокрема, передбачає розширення категорій підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, а також розширює можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом набуття будь-яким суб’єктом господарювання статусу підприємства трудової інтеграції за умови відповідності законодавчо визначеним критеріям. Серед новацій законопроекту, на які варто звернути увагу, - обов’язкове включення до механізму працевлаштування осіб з інвалідністю соціальних послуг (соціального супроводу на робочому місці, персонального асистента, перекладу жестовою мовою тощо), а також залучення до процесу сприяння зайнятості та працевлаштуванню приватних агенцій працевлаштування.

Положення законопроекту за реєстр. №5054-1 передбачають закріплення на законодавчому рівні визначення ознак трудових відносини, посилення соціальних гарантій для осіб, які виконують трудову функцію за цивільно-правовими договорами. Посилюються також гарантії працевлаштування для особи, яку було звільнено у зв’язку з ліквідацією підприємства.

Комітет провадить активну роботу над осучасненням Кодексу законів про працю України, прийнятого ще у 1971 році, адаптуючи законодавство про працю до потреб оновленої соціально-економічної системи в Україні та  узгоджуючи його з нормами міжнародного права.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

24 липня 2024 11:26
23 липня 2024 15:39
23 липня 2024 13:06
23 липня 2024 11:40
23 липня 2024 11:25
23 липня 2024 11:12
22 липня 2024 20:09
22 липня 2024 16:15
22 липня 2024 16:02
22 липня 2024 13:42