Комітет розглянув на своєму засіданні 14 грудня пропозиції Президента України до Закону України «Про адміністративну процедуру», №3475, прийнятий Верховною Радою України 16 листопада 2021 року.

Президент України зазначив, що прийнятий Закон не може бути підписаний виходячи з такого.

Глава держави зауважив, що пропонований Законом підхід до запровадження адміністративної процедури має забезпечувати належний баланс між інтересами людини, суспільства та обов'язками держави щодо забезпечення безпечних умов життєдіяльності і добробуту громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів.

Водночас, поза увагою Закону залишено окремі сфери діяльності держави, через особливу природу та характер яких дотримання визначених Законом процедур може унеможливити або ускладнити оперативне прийняття нагальних рішень, реалізацію національних інтересів, а відтак порядок прийняття рішень у таких сферах вимагає відмінного від визначеного Законом порядку прийняття рішень.

Також Президент України звернув увагу, що строк набрання Законом чинності співпадає зі строком внесення Урядом України на розгляд Верховної Ради пропозицій щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом, створює конкуренцію норм, запроваджених актами одного рівня.

Для уникнення довільного трактування та неоднакового застосування Закону на практиці, попередження можливих зловживань, Президентом України запропоновано запровадити максимально виважений механізм набрання чинності Законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

За наслідками обговорення, підтримуючи важливість запровадження європейських принципів взаємовідносин між органами влади і громадянином та бізнесом, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати всі пропозиції Президента України до Закону України «Про адміністративну процедуру» в частині розширення сфери непоширення дії Закону також на відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку в Україні, нагородження державними нагородами та відзнаками і здійснення помилування, а також пропозиції щодо збільшення строку набрання чинності Законом, та прийняти Закон в цілому.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

11 березня 2022 16:24
23 лютого 2022 17:54
23 лютого 2022 16:30
23 лютого 2022 16:00
22 лютого 2022 16:08
22 лютого 2022 11:37
21 лютого 2022 16:53
21 лютого 2022 16:52
18 лютого 2022 15:03
17 лютого 2022 17:55