Засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування відбулося у форматі відеоконференції.

Зокрема, Комітетом було розглянуто законопроект «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» (№ 6004) та альтернативні до нього «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» (№ 6004-1) і «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля» (№ 6004-2)

Законопроекти спрямовані на встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого довкільного дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого довкільного дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю дотримання умов інтегрованого довкільного дозволу. Значна частина положень альтернативних проектів за своїм змістом збігається з відповідними положеннями проекту № 6004.

Комітет ухвалив рішення створити робочу групу для опрацювання зазначених законопроектів із залученням т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, представників центральних органів виконавчої влади, фахівців та експертів, представників громадськості.

Комітет розглянув зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, що надійшли до законопроектів, підготовлених до другого читання «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» (№5339) і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів» (№ 5650).

За наслідками розгляду прийнято рішення підтримати частину зауважень, викладених у висновках Головного юридичного управління щодо зазначених законопроектів.

Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні законопроектів в остаточній редакції, прийняти їх в другому читанні та в цілому як Закони.

Члени Комітету розглянули законопроект «Про внесення змін до Водного кодексу України щодо вжиття органами державної влади та місцевого самоврядування заходів із запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків» (№ 5545).

Народні депутати прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити цей законопроект, оскільки на сьогодні правові відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначенням повноважень органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, регулюються Кодексом цивільного захисту України.

Також Комітет розглянув законопроект «Про заходи, спрямовані на належне забезпечення територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння їх соціально-економічному розвитку» (№ 6110).

Прийнято рішення запропонувати Комітету з питань економічного розвитку рекомендувати Верховній Раді його відхилити, оскільки положення законопроекту викладені неповно, без зазначення суттєвих елементів, необхідних для чіткого розуміння змісту норми, при цьому не визначено повноваження та функції уповноважених органів, які здійснюватимуть регулювання ринку деревини.

За наслідками розгляду законопроекту «Про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону» (№ 0129), Комітет вирішив рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу підтримати прийняття зазначеного законопроекту.

Розглянувши законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів» (№ 6248), Комітет прийняв рішення звернутись до Комітету з питань аграрної та земельної політики із пропозицією рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений законопроект за основу.

Також Комітет схвалив Рекомендації круглого столу на тему: «Шляхи реалізації вимог Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької угоди».

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

11 березня 2022 16:24
23 лютого 2022 17:54
23 лютого 2022 16:30
23 лютого 2022 16:00
22 лютого 2022 16:08
22 лютого 2022 11:37
21 лютого 2022 16:53
21 лютого 2022 16:52
18 лютого 2022 15:03
17 лютого 2022 17:55