Відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Учасники засідання розглянули доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок, № 5039. Закон України «Про пестициди та агрохімікати» передбачає необхідність державної реєстрації в Україні препаративних форм пестицидів і агрохімікатів відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку, з проведенням двоетапних випробувань: польових та виробничих.

За формальними ознаками дигестат підпадає під визначення агрохімікати, тому також потребує державної реєстрації. Законом також визначено перелік пестицидів та агрохімікатів, що не потребують такої державної реєстрації. Запропоновані в проекті закону зміни передбачають скасування вимоги щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок як агрохімікату.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, для виокремлення дигестату із загального поняття агрохімікати, що наводиться в статті 1 Закону, та надання йому правового статусу в рамках даного проекту закону, додатково вводиться в статті 1 Закону визначення терміну «дигестат біогазових установок» наступного змісту: «дигестат біогазових установок - залишки сировини, побічних продуктів, відходів тваринного або рослинного походження, в суміші або ні, що утворюються в результаті контрольованого процесу анаеробного зброджування з виділенням біогазу». Таким чином, під визначення дигестат біогазових установок потрапляє переважний обсяг утворюваного дигестату на діючих в Україні станціях, що при виробництві біогазу використовують сировину аграрного походження, включаючи різні види гною та посліду, силосу кукурудзи або інших культур, пожнивні рештки сільськогосподарських культур, первинні або вторинні побічні продукти переробки рослинної сировини підприємствами харчової переробної промисловості, як то жом цукрових буряків, барда, меляса, тощо. Під дане визначення не потрапляє дигестат, що містить в собі продукти антропогенного походження, як то господарсько-побутові стічні води або їх осади, харчові відходи, тверді побутові відходи або їх фракції.

Для скасування вимоги державної реєстрації дигестату біогазових установок пропонується статтю 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» доповнити новою частиною: «Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дигестат біогазових установок, що використовується як органічне добриво або покращувач ґрунту, за умови, що він відповідає чинним санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам». Таким чином, дигестат біогазових установок, який відповідатиме визначенню цього терміну в статті 1 Закону, не потребуватиме державної реєстрації як агрохімікату і зможе вноситись в ґрунти за умови дотримання чинних на території України санітарних норм та інших нормативно-правових актів.

Автори законопроекту також зазначають, що «з метою встановлення нормативних вимог до дигестату біогазових установок, що буде використовуватись як органічне добриво або покращувач ґрунту, необхідно розробити відповідний Національний стандарт України».

За результатами обговорення народні депутати ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону №5039 прийняти за основу

Також члени Комітету заслухали та обговорили інформацію Міністра аграрної політики та продовольства України Лещенка Р.М. щодо відновлення повноцінної роботи Мінагрополітики.

Парламентарії затвердили розклад засідань Комітету з питань аграрної та земельної політики на вересень 2021 року та перенесли на наступне засідання Комітету розгляд проекту Закону про фортифікацію борошна, № 5657.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

18 червня 2024 18:30
18 червня 2024 16:38
18 червня 2024 16:19
18 червня 2024 14:09
18 червня 2024 13:35
18 червня 2024 11:57
18 червня 2024 10:57
18 червня 2024 10:53
17 червня 2024 19:02
17 червня 2024 17:40