11 травня Комітет з питань антикорупційної політики під час засідання у режимі відеоконференції розглянув проект Закону «Про території Смарагдової мережі» (№ 4461) на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

Законопроект має на меті встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні.

Проект визначає правові та організаційні засади оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на такі території.

Під час обговорення народні депутати наголошували на важливості законопроекту, який, зокрема, спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами. Водночас, вони висловили ряд зауважень до проекту, які стосуються правової невизначеності і надання дискреційних повноважень уповноваженим органам.

Зокрема, на думку членів Комітету, законопроект містить формулювання, які носять оціночний характер; відсутнє визначення терміну «території Смарагдової мережі»; не визначено обсяги дослідження та рівень деталізації інформації, яка підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі; на рівні закону не прописано критерії визначення імовірного негативного впливу діяльності на території мережі; відсутній перелік видів діяльності, на які потрібно проводити оцінку впливу на таких територіях; передбачається, що уповноважений нового центрального органу виконавчої влади самостійно вирішує, хто проводитиме оцінку впливу на території Смарагдової мережі.

Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин зауважив, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало висновок, що законопроект містить ряд корупційних ризиків.

Одна із авторів проекту Закону народний депутат Юлія Овчинникова повідомила, що автори обговорили зауваження з НАЗК і в проекті рішення Комітет з питань екології пропонує максимально врахувати ці зауваження при підготовці законопроекту до другого читання.

Комітет прийняв рішення визнати законопроект №4461 таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики.

Члени Комітету розглянули у порядку антикорупційної експертизи ряд проектів законодавчих актів і визнав такими, що не містять корупційних ризиків і відповідають антикорупційному законодавству, проекти законів №№ 5061, 5061-1, 5091 (із зауваженням щодо необхідності зменшення дискреційних повноважень уповноваженого органу), 4572 (із зауваженнями щодо розпоряджання коштами, отриманими від приватизації; необхідності чіткого визначення процедури голосування правління ФДМУ; визначення переліку повноважень, які можуть делегуватися на територіальний рівень; передбачення відповідальності уповноважених осіб), 5317 (із зауваженнями щодо необхідності визначення особливої процедури оцінки землі і необхідності уточнити процедуру ведення бази даних оцінки майна), 5317-1 (із зауваженнями, аналогічними основному законопроекту, а також щодо створення нового регулюючого органу, оціночної комісії і його складу), 4632.

Члени Комітету з питань антикорупційної політики погодили проведення у понеділок, 17 травня, о 14.00 в режимі відеоконференції спільного засідання із Комітетом з питань екологічної політики та природокористування для розгляду законопроектів: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню» (№3200), «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» (№4167) і «Про території Смарагдової мережі» (№ 4461).

Наступне засідання Комітету відбудеться у середу, 19 травня.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини комітетів”

17 вересня 2021 20:04
17 вересня 2021 16:45
17 вересня 2021 15:41
17 вересня 2021 14:00
17 вересня 2021 11:23
17 вересня 2021 10:29
16 вересня 2021 10:37
16 вересня 2021 10:30
15 вересня 2021 17:45
15 вересня 2021 15:53